หลานคนเล็ก

ละครสั้นพอ่แม่ทุกคนรักลูก ตอน หลานคนเล็ก

รักมาก ตามใจมาก คิดว่าจะทำให้ลูกนั้นมีความสุข แต่กลับกลายทำให้ลูกนั้นกลายเป็นเด็กดื้อ ไม่ฟังความคิดเห็นของใคร ก้าวร้าว เข้ากับใครไม่ได้