เลี้ยงลูกจนเป็นโสเภณี

คำตำหนิติเตียนที่บ่อยครั้งและรุนแรง เป็นเสมือนน้ำกรดที่กัดกร่อนใจลูกให้ผุพัง