ร่วมทุกข์ร่วมสุข : อุ่นเครื่องศึกษาไทยไป ASEAN

เมื่ออาเซียนรวมเป็นหนึ่ง ประเทศไทยพร้อมหรือไม่ ที่จะเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาคตามที่รัฐบาลไทยเชื่อมั่น และระบบการศึกษาไทยจะปรับตัวอย่างไรเพื่อรับกับอาเซียน

หาคำตอบได้ในรายการร่วมทุกข์ร่วมสุข วันอังคารที่ 20 มี.ค. 55 เวลา 23.00 – 24.00 น. วันศุกร์ที่ 23 มี.ค. 55 เวลา 16.00 – 17.00 น. วันเสาร์ที่ 24 มี.ค. 55 เวลา 18.00 – 19.00 น. ทางโสภณเคเบิ้ลทีวี และรับฟังทาง Cleanradio 92.5 MHz ในวันอาทิตย์ที่ 25 มี.ค. 55 เวลา 16.00-17.00 น.