ม.ราชภัฏอุบลฯ จัดเข้มเตรียมผู้บริหารระดับต้น

ผศ.ชัยวัฒน์ บุณฑริก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดโครงการอบรมเตรียมผู้บริหารระดับต้น ระดับหัวหน้างาน กิจกรรมที่ ๓ : การประชุมปฏิบัติการพัฒนาองค์กร โดยมุ่งเน้นพัฒนาการทำงานเป็นทีม เป็นเวลา ๔ คืน ๕ วัน ณ อุบลน้ำซับรีสอร์ท อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โดยโครงการนี้มีทั้งหมด ๕ กิจกรรม จัดอบรมบุคลากร จำนวน ๕๒ คน และพิจารณาตามเกณฑ์ปฏิบัติที่เข้ารับการอบรมในกิจกรรมนี้มีจำนวน ๔๕ คน เพื่อพัฒนาทักษะ การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ศาสตร์และศิลป์การทำงานเป็นทีม ทักษะการพูดสำหรับผู้บริหาร กัลยาณมิตรสัมพันธ์ และการพัฒนาทีมงานด้วย Walk Rally เป็นต้น สำหรับกิจกรรมที่ ๔ เป็นการศึกษาดูงานภายในประเทศ ซึ่งจะมีการพิจารณาเกณฑ์ปฏิบัติและผลการเข้าร่วมอบรมของแต่ละบุคคลว่าใครจะได้ไปต่อ

[nggallery id=33]