ภาพข่าวแท็กซี่คืนทอง 13 ล้านเสี่ยอุบลฯ

แท็กซี่คืนทอง 13 ล้านเสี่ยอุบลฯ  เช้าวันใหม่ ช่อง 3

ข้อมมูล , ภาพ  : YOUTUBE