พลเอกชัยสิทธิ์ ชินวัตร ตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา นางรจนา กัลป์ตินันท์ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลฯ ร่วมให้การต้อนรับ พลเอกชัยสิทธิ์ ชินวัตร ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาลในเรื่องการเยี่ยวยา ฟื้นฟู ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และตรวจพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเตรียมการป้องกันอุทกภัยในระยะเร่งด่วน และระยะยาว

[nggallery id=30]