ร่วมทุกข์ร่วมสุข : ทางรอด ทางตัน โรงไฟฟ้าชีวมวล

เมื่อโรงไฟฟ้าชีวมวล ถูกปักธงสร้างกลางชุมชนสร้างไชย ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี ชาวบ้านมีความเห็นแตกออกเป็น 2 ฝ่าย คุ้มหรือไม่คุ้ม สร้างหรือไม่สร้าง และผลประโยชน์จะตกอยู่ที่ใคร

ติดตามได้ในรายการร่วมทุกข์ร่วมสุข วันอังคารที่ 13 มี.ค. 55 เวลา 23.00 – 24.00 น. วันศุกร์ที่ 16 มี.ค. 55 เวลา 16.00 – 17.00 น. วันเสาร์ที่ 17 มี.ค. 55 เวลา 18.00 – 19.00 น. ทางโสภณเคเบิ้ลทีวี และรับฟังทาง Cleanradio 92.5 MHz ในวันอาทิตย์ที่ 18 มี.ค. 55 เวลา 16.00-17.00 น.