โซนกลาง…ต้อนรับคณะกรรมการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อการวิจัยโครงการชลประทานระบบท่อ เขต อ.เขื่องใน

เช้าวันนี้ ( 12 มีนาคม 2555 ) นายพรชัย โควสุรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมาย คณะทำงานโซนกลาง นำโดยนายณรงค์ชัย วีระกุล ที่ปรึกษานายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางสาวปริมภรณ์ ศรีวงษ์รักษ์ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ นายนิรันดร์ ชูจิต หัวหน้าฝ่ายกิจการขนส่ง และคณะลงพื้นที่ให้การต้อนรับ คณะวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ( สกว.) นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา เพียรชนะ และ คณะ ที่ บ้านแก้งโพธ์ ตำบลค้อทอง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

สำหรับ วัตถุประสงค์ในส่วนของการทำวิจัย ในครั้งนี้ด้านคณะผู้ทำการวิจัยสนใจและให้ความสำคัญกับโครงการเอาชนะความแห้งแล้งด้วยโครงการชลประทานระบบท่อ ตามนโยบายน้ำดีและรายได้ดี ซึ่งเป็นนโยบายหลักของนายพรชัย โควสุรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ส่วนกลุ่มเป้าหมายการทำวิจัยในพื้นที่โซนกลางที่ได้รับเลือกในครั้งนี้เป็น กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำในโครงการเอาชนะความแห้งแล้งด้วยโครงการชลประทานระบบ ท่อ ขนาดกลางไซด์M ที่ได้รางวัลชนะเลิศ ในการประกวดกลุ่มตัวอย่างของโครงการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ในพื้นฐานหลักการทำวิจัยก็เพื่อเก็บรวมรวมข้อมูลในโครงการดังกล่าว ตลอดจนปัญหา เพื่อนำไปสู่การแก้ไขให้แก่กลุ่มเกษตรกรในทุกด้านในเชิงการเกษตร ในครั้งนี้