สมาคมสื่อฯเลือกตั้ง “ชลธิษ”นั่งนายกฯอีกสมัย

สานต่องานเดิม ให้บรรลุเป้า เปิด“ศูนย์โอท็อปชั้น2”เป็นที่ทำการ แย้มจับมือ “สบท.”ทำแผนปีให้ความรู้ด้านสิทธิโทรคมนาคม

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 ณ เวลา 16.00 น. ที่ ศูนย์โอท็อปเซ็นเตอร์ ชั้น 2 สมาคมสื่อมวลชนอุบลราชธานี (สสอ.) จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี แถลงผลการดำเนินงาน และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ แทนชุดเก่าที่ครบวาระตามระเบียบข้อบังคับ สำหรับผลการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดเดิมประกอบไปด้วย เมื่อ 28 พ.ย. 53 การจัดกอล์ฟ 18 หลุม 18 โรงเรียน รายได้มอบและอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนที่ห่างไกล มูลค่าทั้งสิ้น 141,524 บาท / 28-29 ม.ค. 54 นำคณะกรรมการ ที่ปรึกษา สมาชิก เชื่อมสัมพันธ์ กับ ทางสมาคมนักข่าวแขวงจำปาสัก สปป.ลาว ในโอกาสครบรอบ 10 ปีเชื่อมสัมพันธ์สื่อมวลชนไทย-ลาว ที่เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว / 11-17 ก.พ. 54 นายชลธิษ จันทร์สิงห์ นายกสมาคมฯ ศึกษาดูงานด้านพลังงานนิวเคลียร์ที่ประเทศญี่ปุ่น และ นายสุเทพ แก้ววรสูตร ประชาสัมพันธ์สมาคมฯ บก.วารสารหอการค้า ไปดูงานที่ประเทศเกาหลี วันที 15-19 มี.ค. 54 / 24-25 ต.ค. 54 ร่วมกับ มูลนิธิรักษ์ไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ รณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันการค้ามนุษย์และการย้ายถิ่นปลอดภัย ให้กับสื่อมวลชนไทย-ลาว จำนวน 30 คน เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์ ให้กับประชาชนในประเทศตนเอง ส่วนการเลือกตั้ง นายชลธิษ จันทร์สิงห์ ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิก ให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ อีกหนึ่งสมัย

ทางด้าน นายชลธิษ จันทร์สิงห์ เปิดเผยหลังจากได้รับตำแหน่งนายกสมาคมฯ ว่า เหตุผลที่อาสารับตำแหน่งนี้อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากในสมัยที่ผ่านมายังมีงานที่ค้างและจำเป็นต้องดำเนินการให้ต่อเนื่อง เช่น การประสานงานกับ สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคด้านโทรคมนาคม (สบท.) เพื่อเสนอของบประมาณในการตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนด้านโทรคมนาคม เพื่อปกป้องการละเมิดจากผู้ประกอบการ การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ รวมถึงสิทธิต่างๆ กับประชาชนทั่วไป เหล่านี้เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีการปรับปรุงที่ทำการสมาคมฯ แห่งใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 2 ศูนย์โอท็อปเซ็นเตอร์ โดยการการสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดยให้ใช้เป็นศูนย์ Press Center อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งสื่อมวลชนทุกแขนง สามารถเข้าไปใช้บริการได้ โดยในขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงปรับปรุง และจัดหาอุปกรณ์สำนักงาน เช่น โต๊ะประชุม โต๊ะทำงาน โต๊ะรับแขก ตู้เก็บเอกสาร รวมถึง สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ทีวี ตู้เย็น เป็นต้น ซึ่งคาดว่าภายเปิดให้บริการสื่อมวลชนได้ภายในเดือนมีนาคมนี้

ส่วนคณะกรรมการบริหารสมาคมสื่อมวลชนอุบลราชธานี ปีบริหาร 2555-2557 นี้ มีทั้งหมด 15 คน ประกอบไปด้วย 1.นายชลธิษ จันทร์สิงห์ นายกสมาคม 2. นายสุเทพ แก้ววรสูตร อุปนายก 3.นายชนินทร์ นามพิทักษ์ อุปนายก 4.นายวัชรชัย ครองยุทธ 5.นางสาวพิกุล ประพรม เหรัญญิก 6. นางเพ็ญศรี อาสนาทิพย์ ประชาสัมพันธ์ 7.นางนันทิยา สระแก้ว ปฏิคม 8.นายวีรพงษ์ พลอาษา นายทะเบียน 9.นายภาณุ มัชฌิมา บรรณารักษ์ 10. นายนภดล แสนสนิท 11.นายวิชาญ มีมา 12.นายกิตติธัช รีรัตน์ 13.พ.อ.อ.วิรุษ โสมอ่อน 14 นายอภิญโญ พูลสวัสดิ์ 15.นายอุทัย มินาผล กรรมการ

นายชลธิษ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางสมาคมสื่อมวลชนอุบลราชธานี มีความยินดีบริการงานด้านประชาสัมพันธ์ ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน รวมถึงการประสานงานสื่อมวลชน นอกจากนั้น การบริการงานด้านข้อมูลข่าวสาร ให้กับสื่อมวลชน โดยจะจัดทำ web site เพื่อเพื่อเป็นศูนย์รวมของข่าวสาร ในกรณีที่ต้องการดาวน์โหลด ไปใช้ และหากสื่อมวลชนท่านใดสนใจที่จะสมัครเป็นสมาชิก ทางสมาคมฯ ยินดีต้อนรับ ณ ที่ทำการแห่งใหม่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด