สื่อมวลชนอุบลฯรวมใจ จัดงาน“วันนักข่าว” มอบ 10 รางวัลดีเด่น

2 สมาคมสื่อจับมือจัดงานเป็นหนึ่งเดียว แสดงพลังหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว

วันนักข่าว 5 มีนาคม 2555 องค์กรสื่อมวลชนจังหวัดอุบลราชธานี รวมพลังพลังงาน “สายสัมพันธ์วันนักข่าว” ร่วมกัน ที่ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี สมาคมสื่อมวลชนอุบลราชธานี สมาคมผู้สื่อข่าวอุบลราชธานี และภาคีเครือข่ายวิชาชีพสื่อสารมวลชนในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งประกอบไปด้วย หนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และเครือข่ายเคเบิ้ลทีวี ได้จัดกิจกรรมวันนักข่าว ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิกได้พบปะสังสรรค์ และทบทวนบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานของสมาคมฯ ในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ซึ่งทางสมาคมฯ และเครือข่ายวิชาชีพสื่อสารมวลชนอุบลราชธานี ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ จึงได้จัดงานวันนักข่าว ประจำปี 2555 โดยหลอมรวมกิจกรรมเป็นหนึ่งเดียว เพื่อจุดประกายเชื่อมสายสัมพันธ์สื่อมวลชนให้ เป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างความรัก ความสามัคคี มีสมานฉันท์ ยึดมั่นในอุดมการณ์ และภารกิจของสื่อมวลชน ที่จะร่วมกันสร้างสรรค์บริการข้อมูลข่าวสาร ระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชน เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาสังคมประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าเป็นประชาธิปไตย

ทางด้านนายชลธิษ จันทร์สิงห์ นายกสมาคมสื่อมวลชนอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ผลจากการจัดงานวันนักข่าวในปีนี้ ถือว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จากหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มาร่วมงาน และถือว่าเป็นมิติที่ดี ที่สื่อมวลชนแสดงพลังและแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน นอกจากนั้น ทางสมาคมฯ ยังได้ทำบุญถวายภัตรหารเพล ที่วัดหนองแกใหม่ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับสื่อมวลชนที่เสียชีวิต ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำมาต่อเนื่องหลายปี

นายชลธิษ กล่าวต่อไปว่า ในการจัดงานครั้งนี้ ทั้ง 2 สมาคม ได้พิจารณาคัดเลือกหน่วยงาน และบุคคล ที่มีผลงานเด่นเป็นที่ประจักษ์ในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อประกาศเชิดชูเกียรติ และรับรางวัลดีเด่นสาขาต่าง ๆ ประกอบด้วย
1. รางวัลบุคคลดีเด่น ประเภท นักบริหาร ด้าน สาธารณสุข ได้แก่ นายแพทย์สุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
2. รางวัลบุคคลดีเด่น ประเภท นักบริหาร ด้าน การศึกษา ได้แก่ ดร. ประยงค์ แก่นลา ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
3. รางวัลบุคคลดีเด่น ประเภท นักบริหาร ด้าน บริการประชาชน ได้แก่ พันตำรวจโท สุชาติ ผิวอ่อน สารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง 4 กองกำกับการ 6
4. รางวัลบุคคลดีเด่น ประเภท วิชาชีพพยาบาล ด้าน บริการประชาชน ได้แก่ นางกลิ่นขจร แก้วกัญญา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาล สรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี
5. รางวัลบุคคลดีเด่น ประเภท สื่อมวลชน ด้าน บริการข้อมูลข่าวสาร ได้แก่ นายสมชาติ เบญจถาวรอนันท์ ไกด์อุบลดอทคอม
6.สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี เป็นหน่วยงานดีเด่น ด้าน การประชาสัมพันธ์ และ
ศูนย์ประสานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
7.สถานีตำรวจท่องเที่ยวอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานดีเด่น ด้าน ส่งเสริมและบริการนักการท่องเที่ยว
8.มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น เป็นหน่วยงานดีเด่น ด้าน สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติ
9.นายณรงค์ศักดิ์ คุรุพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี บุคคลดีเด่น ด้าน ส่งเสริมการกีฬา
10.นายฉลาด ส่งเสริม ศิลปินแห่งชาติ เป็นบุคคลดีเด่น ด้าน สืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านหมอลำอีสาน

ในการมอบโล่รางวัลครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสุรพล สายพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานมอบรางวัล ในภาคเย็นของงาน สายสัมพันธ์วันนักข่าว 5 มีนาคม 2555 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี .