แม่น้ำโขงผ่าน จ.อุบลฯ แห้งกระทบเดินเรือท่องเที่ยว-ประมงริมน้ำ

แม่น้ำโขงที่จังหวัดอุบลราชธานี ลดระดับลงรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อการเดินเรือโดยสารและเรือท่องเที่ยวใน อ.โขงเจียม ต้องเดินเรืออ้อม เพื่อหาร่องน้ำลึก ขณะที่ประมงริมแม่น้ำหาปลาได้น้อยลง เพราะปลาว่ายหนีไปอยู่ตามร่องน้ำลึก

วันนี้ (12 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานสภาพระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ปรับตัวลดลงอย่างมาก จนเกิดเป็นเกาะแก่งหินกลางน้ำจำนวนมาก ส่งผลต่อการเดินเรือโดยสาร และเรือท่องเที่ยวที่เดินทางไปบ้านใหม่สิงสัมพัน เมืองชนะสมบูรณ์ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว ที่ต้องเดินเรืออ้อมไปตามร่องน้ำลึก ไม่สามารถเดินเรือไปตามร่องน้ำปกติได้

รวมทั้งเรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่ไม่สามารถแล่นรับส่งผู้โดยสารได้เช่นกัน เพราะระดับน้ำตื้นเกินไป จึงเหลือเรือขนาดกลางและขนาดเล็กที่บรรทุกผู้โดยสารได้เที่ยวละ 5-15 คน

แต่ผู้ประกอบการเดินเรือโดยสาร ระบุว่า แม้ต้องเดินเรืออ้อม แต่ยังไม่ปรับเพิ่มราคาค่าโดยสาร เพราะมีระยะทางเดินเรือเพิ่มขึ้นไม่มากนัก แต่ถ้าระดับน้ำลดลงไปกว่านี้ ต้องมีการพิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้นอีกครั้ง

นอกจากนี้ ระดับน้ำที่ลดลงส่งผลต่อชาวบ้านที่ประกอบอาชีพประมงริมแม่น้ำโขง ต้องพายเรือเป็นระยะทางไกลจากฝั่งมากกว่าปกติ เนื่องจากปลาใหญ่ว่ายหนีไปอาศัยอยู่ในร่องน้ำลึกตามจุดต่างๆ และมีปลาให้จับน้อยลง แต่โขดหินที่โผล่พ้นน้ำ ก็กลายเป็นแหล่งเล่นน้ำของเด็กๆ ที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยนัก

สำหรับสาเหตุที่ระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดลง เพราะอากาศแห้งแล้งและน้ำจากลำน้ำสาขาทั้งของไทยและลาวที่ไหลมาลงในแม่น้ำโขงมีปริมาณลดลง รวมทั้งมีปัจจัยจากเขื่อนในประเทศจีนที่กักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ทำให้น้ำในแม่น้ำโขงลดลงดังกล่าว

ข้อมูล , ภาพ : ASTV