หวั่นเครื่องบินหัวทิ่มท่าอากาศยาน
อุบลฯวอนเกษตรกรงดเผาตอซังข้าว

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานจังหวัดอุบลราชธานี ขอความร่วมมือเกษตรกร อย่าเผาต่อซังข้าว สร้างมลพิษหมอกควันเป็นอุปสรรคต่อการบินขึ้น ลง ของอากาศยาน

นายกิตติชัย สัจจลักษณ์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ในช่วงนี้เกษตรกรเริ่มมีการเตรียมพื้นที่ในการทำนา ในฤดูกาลทำนาที่จะถึงนี้มีเกษตรกรได้ทำการเผาตอชังข้าวก่อนที่จะไถกลบหน้าดินเพื่อเตรียมพื้นที่ในการทำนา การเผาตอชังข้าวได้เกิดมลพิษทำให้เกิดหมอกควัน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการบินขึ้นลงของอากาศยาน ถึงแม้สถานการณ์ในปัจจุบันจังหวัดอุบลราชธานี ยังไม่มีรายงานเกี่ยวกับปัญหาเรื่องหมอกควันที่เป็นอุปสรรคต่อการบิน แต่เพื่อความปลอดภัย ทางท่าอากาศยานอุบลราชธานี ขอความร่วมมือจากเกษตรกรในเขตพื้นที่อำเภอเมือง และในเขตพื้นที่อำเภอวารินชำราบ ที่ เตรียมทำนา ให้ใช้วิธีไถกลบต่อซังข้าวแทนการเผา เพราะนอกจากจะเป็นการรักษาดินให้มีคุณภาพและมีคงความอุดมสมบูรณ์ ยังไม่ก่อให้เกิดมลพิษ และเป็นอุปสรรคต่อการบินขึ้น-ลงของอากาศยานด้วย

ข้อมูล , ภาพ : 77NATION