คนอุบลฯจัดแสดงความเห็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์คุณอนันต์หรือโทษมหันต์

ชาวอุบลราชธานี ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ชาวญี่ปุ่นที่เสียชีวิตจากสึนามิและโรงไฟฟ้าฟูกูชิมะ ไดอิจิ ประเทศญี่ปุ่นระเบิดเมื่อ 1 ปีก่อน พร้อมมอบรางวัลประกวดเรียงความนักเรียนมัธยมต้น-ปลาย เรื่อง “นิวเคลียร์กับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม” ขณะเดียวกัน สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี จัดเวทีแสดงความเห็นนักวิชาทั้งฝ่ายสนับสนุนและคัดค้านให้ชาว อ.สิรินธร ซึ่งเป็นพื้นที่ 1 ใน 5 ที่จะก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทยรับฟัง

วันนี้ (10 มี.ค.) ที่วัดทุ่งศรีเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี กลุ่มศึกษาพลังงานที่หยั่งยืนและเป็นธรรมจัดกิจกรรมรำลึกการระเบิดของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมะครบรอบ 1 ปี ในวันที่ 11 มี.ค.โดยมีการมอบรางวัลการประกวดเรียงความนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข้อเรื่อง “นิวเคลียร์กับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม” ระดับละ 5 รางวัล โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัลเป็นทุนการศึกษา 2,000 บาท รองลงมารางวัลละ 1,000 บาท และชมเชย 500 บาท

การนำเสนอการประกวดเรียงความของนักเรียนครั้งนี้ มีความเห็นทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยกับประโยชน์ในการนำพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ และฝ่ายไม่เห็นด้วย เพราะเกรงผลกระทบและอันตราย หากมนุษย์ไม่สามารถควบคุมการใช้พลังงานมีอานุภาพทำลายล้างอย่างมหาศาล

ผู้ชนะเลิศการประกวดเรียงความอันดับ 1 ประเภทนักเรียนมัธยมต้นได้แก่ เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ พูลเจริญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนารีนุกูล ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้แก่นางสาวอรนิต ยืนสุข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนารีนุกูล

ขณะเดียวกัน เครือข่ายประชาชนคัดค้านพลังงานนิวเคลียร์ที่มาร่วมในกิจกรรม มีการส่งจดหมายเปิดผนึกถึงรัฐบาลญี่ปุ่นและประเทศเอเชียทั้งหมด โดยเรียกร้องให้เป็นสังคมที่ปลอดนิวเคลียร์อย่างเด็ดขาด เพราะพลังงานนิวเคลียร์ที่นำมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

พร้อมทั้งมีข้อเรียกร้องให้รัฐบาลญี่ปุ่นและบริษัท เทปโก้ ซึ่งเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมะ ไดอิจิ ที่ระเบิด ดำเนินการจ่ายเงินชดเชยให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และหาทางยับยั้งการแพร่กระจายของกัมมันตภาพรังสีให้เด็ดขาดและรวดเร็ว

ต่อจากนั้น ผู้ร่วมงานได้ถวายสังฆทานและถวายภัตตาหารเพลแด่ภิกษุสงฆ์จำนวน 30 รูป เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์สึนามิ และโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในเมืองฟูกูชิมะ ประเทศญี่ปุ่นระเบิดเมื่อ 1 ปีก่อน

นอกจากนี้ ที่หอประชุมอำเภอสิรินธร สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี โดยโครงการสะพาน จากการสนับสนุนของ USAID จัดเวทีแสดงความเห็น “โรงไฟฟ้านิวเคลียร์คุณอนันต์หรือโทษมหันต์” โดยมี ผศ.ปรีชา การสุทธิ์ ที่ปรึกษาความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นนักวิชาการฝ่ายสนับสนุนให้สร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย และ นายวิฑูรย์ เพิ่มพงศาเจริญ เลขาธิการมูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ เป็นนักวิชาการฝ่ายคัดค้านร่วมแสดงความเห็นให้ประชาชนในพื้นที่ ต.คำเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร ที่ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่สร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 1 ใน 5 โรงของประเทศไทยรับฟังและแสดงความเห็น

ประชาชนที่เข้ารับฟังระบุว่า ข้อมูลจากการถกเถียงของนักวิชาการทั้งสองฝ่ายเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการใช้ตัดสินใจ หากต้องเลือกการจะอยู่กับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ หรืออยู่กับธรรมชาติ หากโครงการก่อสร้างมาถึงในอนาคตอันใกล้นี้

ข้อมูล , ภาพ : ASTV