รมช.พาณิชย์ตอบกระทู้สดส.ส.อุบลฯ ชี้ราคาผลผลิตเกษตรตกต่ำเพราะผลผลิตล้นตลาด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ช่วงกระทู้ถามสด นายศุภชัย ศรีหล้า ส.ส.อุบลราชธานี พรรคประชาธิปัตย์ ได้ตั้งกระทู้ถามนายกฯ ต่อประเด็นราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ และสินค้าอุปโภค บริโภคราคาแพง โดยได้นำภาพถ่ายการชุมนุมประท้วงรัฐบาลของเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆ เช่น นครราชสีมา, กาญจนบุรี, ศรีสะเกษ, เชียงใหม่, ลำพูน เกี่ยวกับราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ประกอบการถามกระทู้สด ว่าจากสภาพปัญหาประท้วงที่เกิดขึ้นเกือบทั่วประเทศนั้น รัฐบาลมีวิธีแก้ไขอย่างไร ทั้ง ราคามันสำปะหลัง พริกสด หอม กระเทียม ให้มีราคาสูงเหมือนรัฐบาลที่ผ่านมา และจะใช้เวลานานเท่าใด รวมถึงการแก้ไขปัญหาสินค้าอุปโภค บริโภคที่มีราคาแพง

นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ชี้แจงกระทู้ถามสดแทนน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกฯ ว่า สินค้าเกษตรหลายชนิดที่มีราคาตกต่ำ ยอมรับว่าผลผลิตของเกษตรกรนั้นมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น จนล้นตลาด รวมถึงภาคการส่งออกไปยังต่างประเทศ เกิดการชะลอตัว อาทิ มันสำปะหลัง ปี 54-55 มีปริมาณผลผลิตเพิ่ม 13-14 เปอร์เซ็นต์ มีปัญหาคือ การส่งออกชะลอตัว สินค้าในสต๊อกมาก, กระเทียม ปี 54-55 ผลผลิตเพิ่มขึ้น 5.5 เปอร์เซ็นต์ ยอมรับว่าราคาในตลาดมีราคาต่ำว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากตลาดในต่างประเทศประสานการซื้อลดลง เพราะประเทศจีนนำเข้ากระเทียมเพิ่มขึ้น, หอมแดง ปี 54-55 ผลผลิตเพิ่มขึ้น 5 เปอร์เซ็นต์ จากผลผลิตที่มีมากพบว่าคุณภาพหอมแดงในประเทศไม่ดี

“ขณะนี้รัฐบาลได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา อาทิ เรื่องมันสำปะหลัง รัฐบาลมีโครงการรับจำนำหัวมัน ซึ่งเปิดรับ 8.3 แสนตัน และราคารับจำนำอยู่ที่ 2.8 บาท ต่อกิโลกรัม นอกจากนั้นแล้ว ครม. ได้เห็นชอบให้ขยายเวลารับจำนำไปเป็นวันที่ 31 มีนาคม 2555 ส่วนกระเทียมที่พบว่ามีสินค้าจากประเทศจีนเข้ามาในประเทศจำนวนมากนั้น รัฐบาลได้กำหนดมาตรการเพื่อควบคุมห้ามเคลื่อนย้ายกระเทียมจากต่างประเทศ และประสานกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหม ให้ดูแลไม่ให้มีการลักลอบนำเข้ากระเทียม ขณะที่หอมแดงนั้น ขณะนี้รัฐบาลประสานเปิดตลาดส่งอออกไปยังประเทศเวียดนามและประเทศลาว รวมถึงเชื่อมโยงการขายไปยังประเทศอินโดนิเซีย” นายศิริวัฒน์ กล่าว

นายศิริวัฒน์ ชี้แจงด้วยว่าสำหรับอาหารแพงนั้น กระทรวงพาณิชย์ ได้ขอความร่วมมือร้านขายอาหารในห้างสรรพสินค้าต่างๆ โดยขณะนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดี นอกจากนั้นแล้วได้ขยายร้านขายอาหารธงฟ้า ที่ขณะนี้มีร้านธงฟ้ากว่า 4,400 แห่งแล้ว

ด้านนายนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงถึงสถารการณ์ราคายางพารา ว่า ยอมกรับว่าราคายางพาราขณะนี้ตกต่ำเหลือ ราคาไม่ถึง 100 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่ง ครม. ได้มีมติเพื่อแก้ปัญหา โดยมีครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง เร่งแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ โดยขณะนี้มีสถาบันเกษตรกร 149 แห่งเขาร่วมโครงการ เบื้องต้นนั้นจะมีการปล่อยสินเชื่อให้เกษตรกร โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งหากการปล่อยสินเชื่อดังกล่าวมีผลในทางปฏิบัติ วันที่ 20 มี.ค. นี้จะทำให้เกิดเสถียรภาพทางด้านราคายางพารา ซึ่งจะทำให้ราคายางพาราเพิ่มสูงขึ้น ส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาวนั้นขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมนำเสนอร่าง พ.ร.บ.การยาง ต่อครม. เพื่อดำเนินการทางฝ่ายนิติบัญญัติต่อไป

ข้อมูล :  NNA

ภาพประกอบ  Google