อุบลฯ แห่ชมความงามของสามพันโบกหลังน้ำโขงลดลง

อุบลราชธานี นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเทียวชมความงามของโขดหินที่โผล่เหนือแม่น้ำโขงที่สามพันโบก ส่งผลชาวบ้านมีรายได้จากค่าบริการเช่าเรือและมีรายได้จากการเป็นมัคุเทศนำนักท่องเที่ยวชมธรรมชาติ

ข้อมูล , ภาพ ​ : 77NATION