ประวิทย์ ตอพล

โปรดิ๊วเซอร์

อายุ 33 ปี

 

 

 

ทักทายคุณประวิทย์

 

 

การศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวช.)วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี สาขา ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ศิลปศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เอกนิเทศศาสตร์ สาขาการประชาสัมพันธ์

ประวัติการทำงาน
ปี 2546 – ศูนย์ข่าวประชาสังคม จ.อุบลราชธานี ตำแหน่ง ผู้สื่อข่าว
ปี 2548 – ศูนย์ข่าวประชาสังคม จ.อุบลราชธานี ตำแหน่ง โปรดิวเซอร์รายการ บันทึกจากชุมชน
ปี 2550 – ดำเนินธุรกิจส่วนตัว รับผลิตมัลติมีเดียในนาม Studio Focus
ปี 2553 – ฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์ประสานงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชนภาคอีสาน(ศสอ.)

ประวัติการฝึกอบรม
เป็นผู้ช่วยวิทยากรฝึกอบรมการผลิตสปอตวิทยุให้เด็กและเยาวชนขององค์การยูนิเซฟ
เป็นผู้ช่วยวิทยากรอบรมนักเรียนผลิตรายการวิทยุที่จังหวัดศรีสะเกษ
เป็นวิทยากรฝึกอบรมการผลิตสารคดีทางโทรทัศน์ภายในจังหวัดอุบลฯ

ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา

  • ด้านวิทยุ

– ผลิตสปอตและจิงเกิ้ลรายการให้สถานีวิทยุชุมชน 2 แห่ง
– รายงานข่าวต้นชั่วโมงออกอากาศทางวิทยุประชาสังคม เอฟเอ็ม 103.5 MHz

  • ด้านโทรทัศน์

– ผลิตรายการบันทึกจากชุมชน ออกอากาศทาง ราชธานีเคเบิ้ลทีวี , โสภณเคเบิ้ลทีวี , โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพื่อการศึกษา อี – ทีวี , ช่องเพื่อครอบครัว Next Step
– วีดีทัศน์ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
– วีดีทัศน์รณรงค์โครงการต่างๆ เช่น เด็กไทยไม่กินหวาน , วีดีทัศน์ส่งเสริมสุขภาพสร้างความเข้าใจให้ประชาชน เรื่อง วัณโรค ยุงลาย พรบ.บุหรี่ ให้กับสำนักงานควบคุมโรคที่ 7 ฯลฯ
– สารคดีเกี่ยวกับกิจกรรมเยาวชนในพื้นที่ภาคอีสานให้ สสย.
– วีดีทัศน์สร้างภาพลักษณ์ให้กับหน่วยงานต่างๆ เช่น โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ , สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ,เทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น จ.อุบลฯ ,ร.ร.ศรีขรภูมิพิสัย จ.สุรินทร์ ฯลฯ
– สารคดี บุญพระเวส ให้วัดทุ่งศรีเมือง เพื่อส่งให้สถานศึกษาทั่วประเทศ
– ข่าว ช่วงข่าวพลเมือง ให้ ทีวีไทย
– สารคดีสั้นให้รายการร่วมทุกข์ร่วมสุข
– สารคดี เสมาพันปี ให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
– ชีวประวัติบุคคลภูมิปัญญาท้องถิ่น จ.อุบลฯ ให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
– สกู๊ป “รู้รักวัยใส”ทางช่อง 11 อุบลฯ(ผ่านดาวเทียม)
ฯลฯ

  • ด้านสิ่งพิมพ์

– เขียนข่าวในหนังสือจดหมายเหตุอุบลราชธานี
– เขียนข่าวลงเว็บไซต์ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และหนังสือพิมพ์ส่วนกลาง เช่น ไทยโพสต์ เดลินิวส์