รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 6 โดยนายก อบจ.อุบลฯ ร่วมเป็นเกียรติและเป็นวิทยากรภายในงาน

วันที่ 7 มีนาคม 2555 นายพรชัย โควสุรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและร่วมเป็นวิทยากรในเวทีสัมมนา การประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 6 “การแพทย์ฉุกเฉินไทย ฝ่าภัยพิบัติ 2012” โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ วิทยา บูรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบใบเกียรติบัตร โล่เกียรติยศให้แก่หน่วยการแพทย์ฉุกเฉินในสังกัดสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่ง ชาติ(สพฉ)และเงินค่าสินไหมสำหรับคนกู้ชีพ ที่เสียชีวิตหรือทุพลภาพในขณะปฏิบัติหน้าที่ โดยมีนายสุรพล สายพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้กล่าวต้อนรับ ภายในงานมีการจัดเวทีสัมมนาย่อยเพื่อให้ความรู้ทางวิชาการจากวิทยากรผู้ทรง คุณวุฒิในหลายๆด้าน มีการจัดนิทรรศการศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินจากทั่วประเทศ

สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภายใต้การบริหารของ นายพรชัย โควสุรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้พัฒนาระบบส่งต่อทางการแพทย์ของจังหวัดอุบลราชธานีอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ชื่อ หน่วยกู้ชีพเฉลิมราชย์ 60 พรรษา กู้ชีพคุณธรรม1669 จนกระทั่งกลายเป็นต้นแบบในการจัดการระบบส่งต่อทางการแพทย์ 1669 ของประเทศไทย โดยเป็นการบูรณาการงานร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ(สพฉ.) กองส่งเสริมคุณภาพชีวิตองค์การบริหารส่วนจังหวัดและฝ่ายป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย

ปัจจุบันภายในจังหวัดอุบลราชธานีมีรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินกู้ชีพคุณธรรม 1669 ออกดูแลชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 90 คันโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้สนับสนุนรถกู้ชีพ อุปกรณ์ส่งต่อทางการแพทย์ที่ได้รับมาตรฐาน พนักงานประจำรถที่ผ่านการอบรมตามมาตรฐานของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชา ต(สพฉ.) และในอนาคตองค์การบริหารส่วนจังหวัดภายใต้การนำของนายพรชัย โควสุรัตน์ มีนโยบายที่จะเพิ่มจำนวนรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน1669 อีก 130 คัน คือจากเดิมมี 90 คัน รวมเป็น 220 คัน เพื่อกระจายการให้บริการแก่พี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึง รถ 1 คัน ต่อจำนวนประชากรประมาณ 8,000 คน และเพิ่มศักยภาพการให้บริการ ถึงที่หมายภายใน 15 นาทีหลังรับแจ้งเหตุ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งรถกู้ชีพเฉลิมราชย์ 60 พรรษา กู้ชีพคุณธรรม 1669 ยังมีการให้บริการพี่น้องประชาชนตามโครงการพาคนรักกลับบ้าน เพื่อนำส่งผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้กลับภูมิลำเนา นำส่งผู้ป่วยระยะสุดท้ายกลับสู่ภูมิลำเนา และรับผู้ป่วยที่ไปรักษาอยู่ต่างจังหวัดกลับสู่ภูมิลำเนาในจังหวัด อุบลราชธานี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น