นายกอบจ.อุบลฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน (สัญจร)

ครั้งที่ 4/2555 ณ ศูนย์ OTOP CENTER อบจ.อุบลฯ

เช้าวันนี้(6 มีนาคม 2555)นายพรชัย โควสุรัตน์ นายกอบจ.อุบลฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน(สัญจร)ครั้งที่ 4/2555 การศึกษาดูงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จ.อุบลราชธานี ณ ศูนย์ OTOP CENTER

คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน(สัญจร)ครั้งที่ 4/2555 นายแพทย์ชาตรี เจริญชีวะกุล กรรมการและเลขานุการได้ประชุมหารือเกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จ.อุบลราชธานี ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6-9 มีนาคม 2555 ในการประชุมหารือครั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายพรชัย โควสุรัตน์ นายกอบจ.อุบลฯ พร้อมหัวหน้ากองส่งเสริมคุณภาพชีวิต นำเสนอผลการปฏิบัติงานด้านระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 ที่อยู่ในความดูแล และจัดให้บริการพี่น้องประชาชนทั่วจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อบริการระบบการแพทย์อย่างทั่วถึง

หลังประชุมเสร็จคณะกรรมการได้เยี่ยมชมศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 1669 จังหวัดอุบลราชธานี ณ ศูนย์ OTOP CENTER และได้เดินทางไปศึกษาดูงานการพัฒนาระบบส่งต่อโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ (ICU MOBILE)และประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ประจำปี 2555 การแพทย์ฉุกเฉินไทยฝ่าภัยพิบัติ 2012 เพื่อเป็นแนวทางในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไป

[nggallery id=27]