คนอุบลฯ เสนอปัญหาท้อง แท้ง ทิ้งเป็นวาระแห่งชาติ

สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี ร่วมสมาคม ชมรม ตั้งวงถกทางออกเพศสัมพันธุ์วัยเรียน พบปัจจุบันอายุ 11 ปีก็เป็นแม่แล้ว เสนอแก้เป็นวาระแห่งชาติ รัฐบาลต้องเดินหน้ารณรงค์จริงจัง เหมือนการปราบปรามยาเสพติด

การบันทึกรายการโทรทัศน์ ร่วมทุกข์ร่วมสุข ที่ห้องบุษยรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี โครงการสะพานโดยการสนับสนุนของ USAID ร่วมกับผู้แทนสมาคมเวิดล์คาร์พประเทศไทย ชมรมเพียวเลิฟประเทศไทย สหพันธ์ครอบครัวและความสามัคคีเพื่อสันติภาพโลก , ตัวแทนเยาวชนจากหลายสถานบันการศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี เสวนาผ่าทางตันปัญหาเพศสัมพันธ์ ในวัยเรียน “ท้อง แท้ง ทิ้ง” มีนายสุชัย เจริญมุขยนันท และ น.ส.ชนินทร์ญา คำดี เป็นผู้ดำเนินรายการ

โดยการเสวนามีการนำเสนอปัญหาของวัยรุ่นวัยเรียนที่หมกมุ่นในการมีความรักระหว่างเรียน และนำไปสู่การอยู่กันเป็นคู่ๆ บางคู่หลังจบการศึกษาเลิกร้างกันไป บางคู่ฝ่ายหญิงตั้งครรภ์ สร้างปัญหาในการเรียน ต้องหยุดเรียนกลางคัน บางคู่เมื่อฝ่ายหญิงท้อง จะถูกฝ่ายชายทอดทิ้งให้แก้ปัญหาเพียงลำพัง นำมาสู่การทำแท้ง และนำไปสู่การเสียชีวิตของเด็กทารกในครรภ์ หรือบางรายปัญหารุนแรงนำไปสู่การเสียชีวิตของแม่ที่ตั้งครรภ์แล้วทำแท้ง

ส่วนทางแก้การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน มีทั้งผู้ที่เห็นด้วยในการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์ พร้อมทั้งแจกอุปกรณ์ป้องกันการตั้งท้องและการติดเชื้อโรคระหว่างมีเพศสัมพันธ์ และมีผู้ไม่เห็นด้วย เพราะมองว่าการแจกอุปกรณ์ป้องกันการตั้งท้อง เป็นการสนับสนุนให้เยาวชนวัยเรียนมีเพศสัมพันธ์ เพราะราชการไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไร จึงให้อุปกรณ์สนับสนุนไปเลย

ตรงกันข้ามมีผู้เห็นด้วยต้องรณรงค์ให้เยาวชนมีสติ รู้จักผิดถูกชั่วดี รู้จักการปฏิเสธ จะนำมาสู่การแก้ปัญหาท้อง แท้ง ทิ้ง ได้อย่างถูกจุด โดยยึดหลักขนบธรรมเนียมประเพณี ไม่คิดว่าการไม่มีแฟนระหว่างเรียนเป็นคนไม่ทันสมัยหรือรู้จักหาข้ออ้างเอาตัวรอด เมื่อถูกชวนไปอยู่ในสถานที่ลับตาคน ซึ่งมีโอกาสให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์ ไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรเด็ดขาด เพราะเมื่อเกิดการตั้งครรภ์ ทำให้ทั้งฝ่ายหญิงและชายสูญเสียอิสระภาพ สูญเสียความเป็นตนเอง เพราะต้องทุ่มเทเวลาให้กับการตั้งครรภ์และเลี้ยงดูลูก โดยปัจจุบันพบเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์มีอายุอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยต่ำลงเรื่อยๆ ล่าสุดที่พบในจังหวัดคือ 11 ปี และหากการมีลูกในวัยเรียน ครอบครัวยอมรับได้ ก็จะยืนอยู่ในสังคมได้ แต่หากไม่ได้การยอมรับ จะนำปัญหาอื่นตามมาอีกมากมาย สุดท้ายจะทำให้เสียอนาคตทั้งการเรียน การดำเนินชีวิตในอนาคต

จึงมีผู้เสนอให้นำเรื่องการมีเพศสัมพันธ์และอยู่กันเป็นคู่ๆในวัยเรียนเป็นวาระแห่งชาติ ให้รัฐบาลเข้ามารณรงค์แก้ปัญหา เหมือนการรณรงค์ปราบปรามยาเสพติด ไม่ปล่อยให้คนในสังคมดำเนินชีวิตอย่างปัจจุบัน เพราะจะกลายเป็นปัญหาสังคมที่แก้ยากต่อไปในอนาคต

สำหรับเวทีสะท้อนปัญหาท้อง แท้ง ทิ้งครั้งนี้ ออกอากาศทางโสภณเคเบิ้ลทีวี จ.อุบลราชธานี

  • วันอังคารที่ 6 มี.ค. 2555 เวลา 23.00-24.00 น.
  • วันศุกร์ที่ 9 มี.ค. 2555 เวลา 16.00-17.00 น.
  • วันเสาร์ที่ 10 มี.ค. 2555 เวลา 18.00-19.00 น.

สถานีวิทยุ Cleanradio FM. 92.5 MHz จ.อุบลราชธานี วันอาทิตย์ที่ 11 มี.ค. 2555 เวลา 16.00-17.00 น.

สื่อมวลชนใดต้องการนำรายการเปิดออกอากาศทางทีวีดาวเทียมหรือเคเบิ้ลทีวี ติดต่อได้ที่ 081 8786440

และติดตามความเคลื่อนไหวรายการ ร่วมทุกข์ร่วมสุข ผ่าน

  • FB : ร่วมทุกข์ร่วมสุข
  • Twitter : lifesharedtha