จุดอันตรายอุบลฯจุดกลับรถถนนสายวารินชำราบ –เดชอุดม หน้าโรงสีแหลมทอง กม.5

จุดอันตรายจุดที่ 2 อ.วารินฯ จ.อุบลฯ

จุดอันตรายที่บริเวณจุดกลับรถถนนสายวารินชำราบ –เดชอุดม บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 5 บ้านหนองโก (หน้าโรงสีแหลมทอง) ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี จะเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากเนื่องจากในช่วงก่อนถึงจุดกลับรถซึ่งบริเวณดังกล่าวจะมีโรงงานเก็บสินค้าและโรงสีข้าวถึงรวม 3 แห่งจึงมีรถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่เป็นจำนวนมากใช้ช่องทางกลับรถและมีอุบัติเหตุเป็นจำนวนมากเพราะรถบรรทุกขนาดใหญ่จะใช้เป็นจุดกลับรถ

ข้อมูล , ภาพ : 77NATION