ชาวอุบลฯ ฟ้องศาลปกครองถอนใบอนุญาตตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวล

ชาวบ้าน อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี หอบเอกสารหนากว่า 200 หน้า ยื่นฟ้องศาลปกครองให้สั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ถอนใบอนุญาตตั้งโรงไฟฟ้าบริษัท บัวสมหมายไบโอแมส จำกัด เพราะสร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งไม่ผ่านการทำประชาพิจารณ์

เมื่อเวลา 10.30 น.วันนี้ (6 มี.ค.) ที่ศาลปกครอง จ.อุบลราชธานี นายบุญชู สายธนู แกนนำชาวบ้าน คำสร้างไชย และตัวแทนชาวบ้านอีก 4 หมู่บ้านใน ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จำนวนกว่า 50 คน ที่อาศัยอยู่รอบโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใช้แกลบเป็นพลังงานความร้อนบริษัท บัวสมหมายไบโอแมส จำกัด นำเอกสารและหนังสือแสดงการเป็นโจทก์ร่วมของชาวบ้านหนากว่า 200 หน้า ยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง
ขอให้ศาลสั่งให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ถอนการออกใบอนุญาตตั้งโรงงานไฟฟ้าบริษัท บัวสมหมายไบโอแมส จำกัด ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างในพื้นที่บ้านคำสร้างไชย
ทั้งนี้ เนื่องจากชาวบ้านทั้ง 5 หมู่บ้าน มองว่า กระบวนการขั้นตอนการออกใบอนุญาตที่ต้องทำประชาคมตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ถูกบิดเบือนจากผู้ปกครองระดับท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมผ่านความเห็นชอบและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ออกใบอนุญาตให้บริษัท บัวสมหมายไบโอแมส จำกัด ตั้งโรงงานไฟฟ้าในชุมชนที่ชาวบ้านอาศัยอยู่ได้ ทั้งที่จะส่งผลกระทบด้านฝุ่นละอองจากการเผาไหม้ และเสียงจากรถที่ขนส่งแกลบเข้าสู่โรงไฟฟ้า รวมทั้งเสียงระหว่างการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ขณะนี้ ผลกระทบที่เห็นได้ชัดเจน คือ เมื่อโรงไฟฟ้าทำการขุดบ่อน้ำขนาดใหญ่ เพื่อใช้น้ำหล่อเย็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ได้แย่งน้ำผิวดินที่ชาวบ้านใช้ทำเกษตรกรรม จนทำให้ผลผลิตในปีนี้ลดลงอย่างมาก

นายบุญชู สายธนู แกนนำชาวบ้าน กล่าวว่า ชาวบ้านได้รวมตัวต่อต้านไม่ให้ตั้งโรงไฟฟ้าใกล้หมู่บ้านมาตั้งแต่ปี 2551 โดยโต้แย้งกรณีเจ้าหน้าที่ปกครองระดับท้องถิ่น ไม่ให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการทำประชาพิจารณ์ แต่ไม่ได้รับความสนใจ ยังมีการเดินหน้าออกใบอนุญาตให้ตั้งโรงงานไฟฟ้าได้

จึงมาขอพึ่งบารมีศาลปกครอง เพื่อสั่งให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ถอนการออกใบอนุญาตตั้งโรงไฟฟ้าแห่งนี้ เบื้องต้นศาลปกครองได้รับเอกสารหลักฐานที่ชาวบ้านนำมายื่น เนื่องจากคดีดังกล่าวเป็นคดีสิ่งแวดล้อม ซึ่งศาลให้ความสนใจและจะนัดชาวบ้านมาฟังคำสั่งว่าศาลจะมีความเห็นให้ดำเนินการต่อไปอย่างไรภายใน 30 วันข้อมูล , ภาพ : ASTV