เทศบาลนครอุบลฯ จัดดนตรีเพื่่อเยาวชนและประชาชน

นางรจนา กัลปตินันท์ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เปิดเผยว่า เยาวชนถือว่าเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาต แต่จากสภาพปัญหาปัจจุบัน เยาวชนได้ถูกสิ่งเร้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ทำให้เยาวชนเริ่มปลีกตัวจากสังคม ติดเกมส์ออนไลน์ บางคนหาทางออกไม่ได้อาจต้องพึ่งพายาเสพติดหรื่อก่อปัญหาอาชญากรรม ซึ่งเป็นปัญหาสังคมที่เริ่มมีมากขึ้น เทศบาลนครอุบลราชธานีได้ตระหนักในปัญหาดังกล่าว จึงมีแนวคิดในการเปิดพื้นที่เพื่อให้เยาวชนได้แสดงออกอย่างถูกต้อง จึงได้จัดทำโครงการดนตรีเพื่อเยาวชนและประชาชนขึ้น ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนได้แสดงออกแสดงความสามารถด้านดนตรีและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยมีเป้าหมายด้วยการจัดการแสดงดนตรีในสวนสาธารณะทุ่งศรีเมืองทุกวันศุกร์และเสาร์ จำนวน 20 ครั้ง ในระหว่างวันที่ 2 มีนาคม ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 17.00 – 21.00 น. ณ ลานศาลหลักเมือง สวนสาธารณะทุ่งศรีมือง ดังนั้น จึงขอเชิญชวนทุกท่านได้พาบุตรหลาน คนในครอบครัว เพื่อนฝูง ชมและให้กำลังใจลูกหลานเยาวชนที่จะมาเปิดการแสดง ณ บริเวณลานศาลหลักเมืองสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ทุกวนศุกร์และเสาร์ ตามตารางกำหนดการดังต่อไปนี้