เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรอุบลฯ เงียบเหงา ตั้งเป้าใช้สิทธิร้อยละ 30

เกษตรกรอุบลราชธานี ให้ความสนใจลงคะแนนเลือกตัวแทนไปแก้ไขปัญหาหนี้สิน ยกระดับคุณภาพชีวิตภาคเกษตรกรรมบางตาคาดจะมีสมาชิกออกมาใช้สิทธิเพียงร้อยละ 30

วันนี้ (4 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรภูมิภาคที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี 2555 ที่ จ.อุบลราชธานี ช่วงเช้าบรรยากาศเป็นไปด้วยความเงียบเหงา มีเกษตรกรออกมาใช้สิทธิบางตา

แต่คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร คาดว่าจะมีสมาชิกองค์กรเกษตรกรออกมาใช้สิทธิร้อยละ 30 จากจำนวนสมาชิกทั้งหมด 237,007 คนของจังหวัด

สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี มีหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้นจำนวน 209 หน่วยใน 25 อำเภอ โดยเปิดให้ลงคะแนนตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. และจะทราบผลการนับคะแนนภายในเวลาประมาณ 18.00 น.

หลังจากนั้น คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งระดับจังหวัดจะส่งผลคะแนนไปรวมกับคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งกลางเพื่อรวบรวมผลการลงคะแนนทั้งภาค ก่อนประกาศรายชื่อของผู้ได้รับการเลือกตั้งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีผู้แทนเกษตรกรได้ 7 คน จากผู้สมัครแข่งขันทั้งสิ้น 39 คน

สำหรับการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเพื่อเข้ามาเป็นปากเสียงแทนเกษตรกรแต่ละภาคในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

ข้อมูล ภาพ : ASTV