เชิญมนุษย์ล้อ จ.อุบลราชธานี ร่วมสุมล้อเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม

ขอเชิญผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่ใช้รถเข็น หรือมนุษย์ล้อ ที่อยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี่ ร่วมพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และร่วมกันกำหนดกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคม ณ ศูนย์บริการร่วมเทศบาลนครอุบล ซึ่งอยู่บริเวณทิศตะวันตก ภายในอาคารตลาดใหญ่ ในวันที่ 8 มีนาคม เวลา 9 นาฬิกา ถึง 14 นาฬิกา

แจ้งข่าวโดย คุณวิสุทธิ์ ศิวประภากร ประธานชมรม คนพิการไทยใจอาสา

 

ขอเชิญมนุษย์ล้อในอ.เมือง จ.อุบลราชธานี มารู้จักกัน

จากการที่ผมออกนอกบ้านไปทำกิจกรรมต่างๆในเขตเทศบาลนครอุบลฯ นั่งรถเข็นไปมาตามท้องถนน ผมไม่เคยเจอมนุษย์ล้อหรือคนพิการที่นั่งรถเข็น ออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านเลย จะเห็นมนุษย์ล้อบ้างก็ตามโรงพยาบาล ซึ่งจะเป็นประเภทเริ่มเจ็บป่วยเสียมากกว่า จึงเกิดข้อสงสัยว่า พวกเขาเหล่านั้นไปอยู่กันที่ไหน กลางวันทำอะไรกันบ้าง มีอาชีพมีรายได้หรือเปล่า หรือเก็บตัวดูืทีวีอยู่แต่ในบ้าน

พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ.2550 ได้ให้สิทธิแก่ผู้พิการมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงาน ฝึกงาน หรือให้การช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ พ.ศ. 2552 “ ( หรือดาวน์โหลดตรงนี้ หรือตรงนี้ )ทีขยายความมาตรา 35 ในพ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ.2550 ยิ่งเป็นการรับประกันได้ว่า คนพิการหรือผู้ดูแลคนการจะมีงานทำ มีรายได้ และมีอาชีพ

ถ้าอยากทราบรายละเอียด ขอเชิญมนุษย์ล้อมาเจอกันในเวลาดังกล่าว เพื่อรับเอกสารและพบปะพูดคุยกับเพื่อมนุษย์ล้อเพื่อนผู้พิการที่มีจิตใจเดียวกัน จะมาตอนไหนก็ได้ในเวลาดังกล่าวข้างต้น เพราะชมรมเรามีกิจกรรม ให้คำปรึกษาแก่คนพิการในวันรับเบี้ยพิการของเทศบาลนครอุบลฯ ในวันนั้นทั้งวัน
ใครจะไปเจอกันบ้าง เขียนบอกตรงลิ้งค์ แสดงความคิดเห็นข้างล่างนี้เลยครับ

http://thaidisabled.blogspot.com/2012/02/blog-post.html

ขอบคุณมากครับ

 —————————–————————
My Twitter : 
http://twitter.com/pogunda
My Facebook : http://www.facebook.com/visut.lam
My Facebook Fan Page :  http://www.facebook.com/MusicSquareFan
My Skype : visut.lam
My MSN : 
visut.lam@hotmail.com

คุณวิสุทธิ์ ศิวประภากร   0878706474