ฟังเสียงการอภิปราย คณะนิติราษฎร์ที่ ม.อุบลฯ

งานเสวนา สิทธิ เสรีภาพ ในระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆ
สถานที่ โรงละคร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

3 มีนาคม 2555

 

 

 

 

โดย : ปิยบุตร แสงกนกกุล อ.นิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ตัวแทนคณะนิติราษฎร์ ,

วันรัก สุวรรณวัฒนา ตัวแทน ครก.112 ,

คำ ผกา นักเขียน , วาด รวี นักเขียน ,

มาโนช พรหมสิงห์ นักเขียน

ดำเนินรายการโดย อ.พฤกษ์ เถาถวิล

ภาพ : ธีร์ อันมัย