ม.ราชภัฏอุบลราชธานีรับสมัครตำแหน่งอาจารย์คู่สัญญา จำนวน 13 อัตรา

ม.ราชภัฏอุบลราชธานีรับสมัครตำแหน่งอาจารย์คู่สัญญา จำนวน 13 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นอาจารย์คู่สัญญา จำนวน 13 อัตรา  รายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1.ตำแหน่ง อาจารย์คู่สัญญา สังกัด คณะนิติศาสตร์ ดังนี้

1.1 สาขาวิชานิติศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา

1.2 สาขาวิชาบริหารงานยุติธรรมและสังคม จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1.ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขานิติศาสตร์ 2.ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาบริหารงานยุติธรรมและสังคม 3.สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี 4.ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 เมษายน 2555สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 045352000 ต่อ 1002 และ 2035

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ubru.ac.th

 

ข้อมูล : อังกฤษ ทองสัมฤทธิ์ /ข่าว สวท.อุบลราชธานี สปข. 2  NNT