ระดมพลังภาคี “ปี 2555 อุบลราชธานี เลิกบุหรี่ เลิกเหล้า”

วันนี้ (2 มี.ค. 2555) นายวิโรฒ มีแก้ว รอง ผวจ.อุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมภาคีด้านการรณรงค์ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี มีภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาชนเข้าร่วมระดมความคิดเห็นเฟ้นหาแนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย “ปี 2555 อุบลราชธานี เลิกบุหรี่ เลิกเหล้า” กำหนดรูปแบบการดำเนินงานทั้งด้านการสร้างกระแส การประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมต้นแบบ การติดตามหนุนเสริม และการสร้างเกณฑ์ชี้วัดเพื่อการพัฒนาในแต่ละระดับ โดยกำหนดจัดกิจกรรมสร้างกระบวนการเรียนรู้เป็นเวทีวิชาการขึ้นเป็นครั้งแรก ในวันที่ 3 เม.ย. นี้ พร้อมสร้างกระแสการรณรงค์สงกรานต์ปลอดเหล้าปลอดภัย ไม่ตายไม่เจ็บ ทั้งนี้ยังถือว่าได้สร้างคุณงามความดีเป็นแบบอย่างแก่ลูกหลาน เนื่องในปีมหาวาระพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้พระพุทธเจ้าในปีนี้

รายงานโดย วิทยา บุญฉวี ประชาคมงดเหล้าอุบลราชธานี

[nggallery id=25]