ประธานโซนกลาง…ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน

โครงการชลประทานระบบท่อ บ.จิกเทิง ต.จิกเทิง อ.ตาลสุ

เช้าวันนี้ ( 22 ก.พ. 2555) นายพรชัย โควสุรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายณรงค์ชัย วีระกุล ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะทำงานโซนกลาง นำโดยนายพิสุทธิ์ สีนอเพีย หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ ลงพื้นที่ตรวจติดตาม การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ในโครงการน้ำดีและรายได้ดีโดยการเอาชนะความแห้งแล้งด้วยโครงการชลประทานระบบท่อ ณ หมู่ที่2 บ้านจิกลุ่ม ตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้มีนายทนงค์ทรัพย์ ถนอมจิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ในการตรวจติดตามโครงการดังกล่าวในครั้งนี้
จากการติดตามการดำเนินงาน ของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำของโครงการดังกล่าวในครั้งนี้ทั้งหมดทำนาปรังแบบต่อยอดโครงการในพื้นที่ ทั้งสิ้นจำนวนกว่า 2,000 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ในโครงการฯ กว่า 150 ครัวเรือน ซึ่งในระยะนี้กลุ่มเกษตรกรกำลังทำนาปรังในพื้นที่ดังกล่าว โดยอาศัยอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี สูบน้ำจากลำห้วยสายต่างๆ ในการกระจายน้ำเข้าสู่แปลงนา ของสมาชิกในแต่ละราย นอกจากการทำนาปรังของกลุ่มเกษตรกรแล้ว ประโยชน์ที่ได้รับแบบต่อเนื่องจากโครงการชลประทานระบบท่อ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีก็คือ การทำเกษตรปลูกพืชหมุนเวียนอีกด้วย
สิ่งสำคัญที่สุดนั้น กลุ่มเกษตรกรดังกล่าวนี้ มีการบริหารจัดการกลุ่ม และ ร่วมกันดำเนินโครงการอย่างสามัคคีโดยวิธีการหมุนเวียนและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน จึงเป็นแนวทางของกลุ่มที่เข้มแข็งตามแนวทางการดำเนินงานของนายพรชัย โควสุรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ที่ว่า บ่ขี้ค้าน บ่ผิดกัน และที่สำคัญหากอาศัยหลักการดังกล่าวนี้ ไม่ว่าจะลงมือทำอะไร ความสำเร็จก็รอคอยเราอยู่เสมอทุกที่ทุกเวลา เช่นเดียวกันนะครับ