สุพล ฟองงาม ส.ส.อุบลฯติดชื่อ 1 ใน 45 กมธ. พิจารณาร่างแก้ รัฐธรรมนูญ :

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับคณะกรรมาธิการรัฐสภาพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญจำนวน 45 คน เป็น สัดส่วน ส.ว.10 คน ส.ส.35 คน โดยประกอบ

สัดส่วน ส.ว.10 คน.(ส.ว.เลือกตั้ง 7 ส.ว.สรรหา 3 คน)ได้แก่ นายกฤช อาทิตย์แก้ว ส.ว.กำแพงเพชร นายจิตติพจน์ วิริยะโรจน์ ส.ว.ศรีสะเกษ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ ส.ว.สรรหา นายชูชัย เลิศพงศ์อดิศร ส.ว.เชียงใหม่ พล.อ.ชูชาติ สุขสงวน ส.ว.สรรหา นายสมชาติ พรรณพัฒน์ ส.ว.นครปฐม พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม ส.ว.สรรหา นายสุวิศว์ เมฆเสรีกุล ส.ว.สมุทรสาคร นายธวัชชัย บุญมา ส.ว.นครนายก และนายอนันต์ อริยะชัยพาณิชย์ ส.ว.สุรินทร์

พรรคเพื่อไทย 19 คน ได้แก่ 1.นายสามารถ แก้วมีชัย ส.ส.เชียงราย 2.นายสงวน พงษ์มณี ส.ส.ลำพูน 3.นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน 4.นายวัฒนา เมืองสุข ส.ส.บัญชีรายชื่อ 5.นายพิชิต ชื่นบาน ส.ส.บัญชีรายชื่อ 6.นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล ส.ส.แพร่ 7. นายไชยา พรหมา ส.ส.หนองบัวลำภู 8. นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 9. นายไพจิต ศรีวรขาน ส.ส.นครพนม 10.นายพีรพันธุ์ พาลุสุข ส.ส.ยโสธร 11.นายวิชาญ มีนชัยนันท์ ส.ส.กทม. 12.นพ.เหวง โตจิราการ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 13.นายก่อแก้ว พิกุลทอง ส.ส.บัญชีรายชื่อ 14.นายอุดมเดช รัตนเสถียร ส.ส.นนทบุรี 15.นพ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 16.นายสุนัย จุลพงศธร ส.ส.บัญชีรายชื่อ 17.นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา 18.น.ส.จารุพรรณ กุลดิลก ส.ส.บัญชีรายชื่อ 19.นายสุพล ฟองงาม ส.ส.อุบลราชธานี 

พรรคประชาธิปัตย์ 11คน ได้แก่ 1.นายสุทัศน์ เงินหมื่น ส.ส.บัญชีรายชื่อ 2. นายนิพันธ์ บุญญามณี ส.ส.บัญชีรายชื่อ 3. นายธนา ชีรวินิจ ส.ส. กทม. 4. นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ ส.ส.พัทลุง 5. นายวิรัตน์ กัลยาศิริ ส.ส.สงขลา 6. นายวิรัช ร่มเย็น ส.ส.ระนอง 7. นายสาทิตย์ ปิตุเตชะ ส.ส.ระยอง 8. นายอลงกรณ์ พลบุตร ส.ส.เพชรบุรี 9. นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ส.ส.พิษณุโลก 10.นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ส.ส.บัญชีรายชื่อ 11.นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช

พรรคภูมิใจไทย 2 คนได้แก่ นายสนอง เทพอักษรณรงค์ ส.ส.บุรีรัมย์ นายเรืองศักดิ์ งามสมภาค ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา 1 คน ได้แก่ นายชุมพล ศิลปอาชา ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา

พรรคชาติพัฒนา 1 คน ได้แก่ นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง ส.ส.บัญชีรายชื่อ

พรรคพลังชล 1 คน ได้แก่ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ส.ส.ชลบุรีโดยใช้ร่างของรัฐบาลเป็นหลัก

พร้อมกำหนดยื่นแปรญัตติ 30 วัน และนัดประชุมครั้งแรกใน วันพุธที่ 29 ก.พ.นี้เวลา10.00น.ที่ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 3 จากนั้นได้สั่งปิดประชุมเมื่อเวลา01.20น.ทั้งนี้ ทีป่ระชุมได้ใช้เวลาพิจารณาสิ้นรวม 32 ชั่วโมง