ปิดฉากที่อุบลฯประชาพิจารณ์ร่างแผนแม่บท กสทช.ไม่ชัดเจน ทุนใหญ่ครอบงำสื่อ

ในการประชาพิจารณ์ร่างแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ครั้งสุดท้ายที่ จ.อุบลราชธานี ผู้เข้าร่วมระบุตรงกันว่า ร่างแผนแม่บทยังไม่มีเนื้อหาที่จะนำไปสู่ปฏิบัติได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะช่วงเวลาการออกใบอนุญาตของกิจการแต่ละประเภท ขณะที่อีกหลายคนกังวลว่า กสทช.จะมีมาตรการอย่างไร ไม่ให้กลุ่มทุนใหญ่ครอบงำกิจการสื่อ

ขณะเดียวกันเครือข่ายภาควิทยุท้องถิ่น และเครือข่ายภาคประชาชน ยังมีความเห็นหลากหลายในการจัดสรรคลื่นความถี่ และการแบ่งประเภทประกอบกิจการสถานีวิทยุท้องถิ่น ชุมชน และธุรกิจ ที่ต้องการให้เกิดความชัดเจน รวมถึงรายละเอียดที่จะเกิดขึ้นจากการทำทีวี และวิทยุดิจิตอล

 

ทั้งนี้ กสทช.เตรียมสรุปสาระสำคัญของแผนเบื้องต้นประกอบไปด้วย แผนแม่บทบริหารตารางคลื่นความถี่ ส่วนแผนแม่บทด้านกิจการโทรคมนาคม ส่วนใหญ่สนใจประเด็นช่วงเวลาการประมูลคลื่นความถี่ 3 จี ที่จะเกิดขึ้นในปลายปีนี้ กสทช.ยังเปิดโอกาสให้ผู้สนใจร่วมสะท้อนความคิดเห็นร่างแผนแม่บทผ่านทางเว็บไซต์ กสทช.ได้จนถึงสิ้นเดือนนี้ และจะชี้แจงประเด็นข้อสงสัยผ่านทางเว็บไซต์ จากนั้นจะรวบรวมข้อเสนอแนะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ กสทช.หากไม่มีประเด็นใหญ่มากพอที่จะปรับแก้จะเสนอในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในเดือนเมษายนนี้

ข้อมูล : ASTV

ภาพ  Google