อุบลฯเริ่มเผชิญภัยแล้งลำน้ำเซบายลด

ชาวอุบลฯเริ่มเจอภัยแล้ง ลำน้ำเซบายเริ่มลด ขณะที่ชลประทานทุ่มงบทำเขื่อนยางชะลอน้ำ ขณะที่เกษตรกรหลายพื้นที่ต้องขุดบ่อบาดาล ดึงน้ำมาใช้เพื่อเกษตรกรรม
สถานการณ์ภัยแล้งที่กำลังเกิดขึ้นใน จ.อุบลราชธานี ทำให้ลำน้ำเซบายที่เป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำมูล มีระดับน้ำลดลงจนเห็นสันดอนทรายโผล่พ้นน้ำ และบางจุดชาวบ้านสามารถเดินข้ามได้ ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตตำบลหนองขอน อ.เมืองอุบลราชธานี สำนักงานชลประทานจังหวัดอุบลราชธานี จึงของบประมาณจากกรมชลประทานใช้สร้างเขื่อนยางสูง 3 เมตร ยาว 125 เมตร

เพื่อขวางลำน้ำบริเวณบ้านเชือก ต.หนองขอน ไม่ให้ระดับน้ำลำเซบายที่ไหลผ่านพื้นที่ 2 อำเภอลดลงอย่างรวดเร็ว เพื่อชะลอน้ำไว้ใช้ในพื้นที่เพาะปลูกกว่า 4,000 ไร่ ทั้งยังช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากได้ด้วย

ขณะเดียวกับพื้นที่ปลูกผักในตำบลคำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ ลำน้ำคำนางรวย มีระดับน้ำลดลงจนแทบไม่มีน้ำใช้ในการเพาะปลูก เกษตรกรที่ปลูกพืชฤดูแล้ง ต้องเจาะบ่อบาดาลนำน้ำขึ้นมาใช้รดพืชผล แต่ก็มีปัญหาการแย่งน้ำผิวดินจากบ่อบาดาลของเกษตรกรที่อยู่ใกล้เคียง
นางรำไพ โกมุทพงศธร เกษตรกรตำบลคำน้ำแซบ กล่าวว่า ชาวสวนในตำบลนี้ บางส่วนใช้น้ำจากแม่น้ำมูล และบางส่วนใช้น้ำจากลำน้ำคำนางรวยที่เป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำมูล แต่ขณะนี้ปริมาณน้ำลดลง จนไม่สามารถนำมาใช้ทางเกษตรกรรม ต้องดึงน้ำจากบ่อบาดาลมาใช้ อย่างไรก็ตาม เริ่มมีปัญหาน้ำผิวดินที่น้อยลง จึงต้องเร่งให้น้ำกับพืชผล เพื่อลดปัญหาการแย่งน้ำ พร้อมทั้งปรับลดพื้นที่เพาะปลูกให้น้อยลง เพื่อแก้ปัญหาผลผลิตขาดน้ำหล่อเลี้ยงในฤดูแล้งปีนี้ด้วย

ข้อมูล/ภาพ : ASTV