ภาพโรงเรียนบ้านแก้งลิง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี ถูกเผาวอด

ข้อมูล/ภาพ 77NATION