รพ.สรรพสิทธิ์อุบลฯรับสมัครพนักงานราชการเงินเดือน 10,850 บาท

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตราตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 10,850 บาท ตำแหน่งที่เริ่มต้นจากวุฒิปริญญาตรี เพดานเงินเดือนอยู่ที่ 40,790 บาท หากได้รับการจ้างต่อ มีการทำสัญญาจ้างต่อทุก 4 ปีให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 5 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โทร 045-255834,045-244973 ต่อ 1349 ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ

อังกฤษ ทองสัมฤทธิ์/ข่าว กนกอร สว่างแก้ว /พิมพ์/ ทีมข่าว สวท.อุบลราชธานี สปข. 2 รายงาน /