อบจ.อุบลฯ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านและสตรี

นายกพรชัย เห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพสตรี จัดอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านและสตรี จ.อุบลฯ

นายพรชัย โควสุรัตน์ นายก อบจ.อุบลฯ พร้อมด้วยนางอรนุช จินตะเวช รองนายก อบจ.อุบลฯ เปิดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านและสตรี จ.อุบลฯ ประจำปี 2555 ที่หอประชุมอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีกลุ่มผู้นำสตรี กลุ่มแม่บ้าน เข้าร่วมอบรมจำนวนกว่า 1,215 คน

ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน ได้เริ่มดำเนินงานพัฒนาสตรีในชนบทตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายมาตั้งแต่ พ.ศ. 2505 จนถึงปัจจุบัน โดยยึดนโยบายให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีให้มีความพร้อมเกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนตัว ชีวิตในครอบครัว และการมีส่วนร่วมในสังคม กระตุ้นให้สตรีมีความคิดริเริ่ม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีความกระตือรือร้น สามารถช่วยตนเองและครอบครัวได้ ตลอดจนมีความรู้ในการประกอบอาชีพ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

อบจ.อุบลฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาสตรี จึงได้จัดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านและสตรีดังกล่าวขึ้นเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มสตรีได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น โดยกิจกรรมมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่สตรีผู้บำเพ็ญประโยชน์ระดับอำเภอ จำนวน 18 ราย และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรี และแม่บ้าน อำเภอเดชอุดม

[nggallery id =23 ]