สุชัย เจริญมุขยนันท

เลขาธิการมูลนิธิสื่อสร้างสุข

อายุ 47 ปี

 

 

 

ทักทายคุณสุชัย

 

 

การศึกษา

นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
หลักสูตรอบรมโปรดิวเซอร์ Nation Channel

ประสบการณ์การทำงาน (อดีต)

 • ผู้ประสานงานโครงการเผยแพร่ความรู้ทางวิทยุ มูลนิธิหมอชาวบ้าน กรุงเทพมหานคร
 •  ผู้สื่อข่าว สำนักข่าวไทย จ.อุบลราชธานี
 •  ผู้ประกาศ , ผู้ดำเนินรายการ , โปรดิวเซอร์รายการ วิทยุเนชั่น กรุงเทพมหานคร
 •  หัวหน้าฝ่ายผลิต,ผู้ช่วยผู้จัดการ ทีมงาน Harmony อุบลราชธานี
 •  ผู้ดำเนินรายการ,ผลิตรายการ
  – คนค้นข่าว ออกอากาศทางโสภณเคเบิ้ลทีวี
  – เปิดบ้านเปิดใจ ออกอากาศทางโสภณเคเบิ้ลทีวี
  – สืบสานตำนานเมือง ออกอากาศทางโสภณเคเบิ้ลทีวี
  – สารคดี “ห่มรักให้เด็กด้อยโอกาส” ออกอากาศทาง สทท.11 อุบลราชธานี
  – โต๊ะข่าวท้องถิ่น ราชธานีเคเบิ้ลทีวี
  – เปิดอกคุย ราชธานีเคเบิ้ลทีวี
  – ผู้จัดการ สถานีข่าวและความดี 24 ชม. ทาง ราชธานีเคเบิ้ลทีวี
  – ผู้จัดการ Headline Channel
 •  ผู้จัดการ ศูนย์ข่าวประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ผลิตสื่อมัลติมีเดีย
  – สื่อวิทยุ จุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุประชาสังคมจ.อุบลราชธานี
  – สื่ออินเตอร์เน็ต www.psunews.net
  – สื่อโทรทัศน์ บอกข่าวเล่าแจ้ง(ช่อง11),รายการบันทึกจากชุมชน (RTV) ฯลฯ
  – สื่อสิ่งพิมพ์ วารสารทุ่งศรีเมืองทุกเรื่องเมืองอุบล
  – สื่อมือถือ psu mobile news
 •  ผู้ผลิต ข่าวท้องถิ่นต้นชั่วโมง Hi!Radio
 • โปรดิวเซอร์ สรรพสิทธิ์ ทีวี
 •  ผู้ผลิตรายการHeadline@93 วิทยุเพื่อการศึกษาและการกีฬา FM 93.0 MHz
 • ผู้ผลิตข่าวผ่านมือถือ ANTNEWS อุบลราชธานี
 • บรรณาธิการโครงการพัฒนาศักยภาพสื่อมวลชนผ่านกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.))
 • อาสาสมัครผลิตรายการ บอกข่าวเล่าแจ้งสุดสัปดาห์ ทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 11 อุบลราชธานี ผ่านดาวเทียม วันเสาร์- อาทิตย์
 • หัวหน้าโครงการ Mj ผู้ประกาศรู้เท่าทันสื่อ

ประสบการณ์การทำงาน (ปัจจุบัน)

 • เลขาธิการมูลนิธิสื่อสร้างสุข
 •  คณะทำงานสมัชชาปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ จ.อุบลราชธานี
 • วิทยากร พิราบน้อย สถาบันอิศรา (อบรมเยาวชนให้มีความรู้เรื่องสิทธิเด็ก)
 • อาสาสมัครเป็นผู้ดำเนินรายการ 8 โมงเช้าข่าว 11 ทาง สทท.11 อุบลราชธานี
 • ผู้ดำเนินรายการ , ผลิตรายการ
 • – Headline วันนี้ ทาง 1 ปณ. FM 102 MHz , Cleanradio FM 92.5 MHz  , 101.25 MHz อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ  และ APP : สื่อสร้างสุข
 • – Headline บ่ายวันนี้ ทาง 1 ปณ. FM 102 MHz , Cleanradio FM 92.5 MHz  , 101.25 MHz  อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ   สร้างสุขแชนแนลออกอากาศทาง VCABLE TV , sangsook.net  และ APP : สื่อสร้างสุข
 • อนุกรรมการคุ้มครองเด็กด้านการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กประจำจ.อุบลราชธานี
 • กรรมการภาคประชาชน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์
 • ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชนภาคอีสาน (ศสอ.)
 •  คณะกรรมการควมคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดอุบลราชธานี
 • คณะกรรมการเพื่อสนับสนุนผู้ป่วยไตวายเรื้อรังในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
 •  ผู้ดำเนินรายการ , วิทยากรงานประชุมสัมมนาต่าง ๆ