คึกคัก นศ.ม.อุบลฯ เดินต้านโกง “วันต่อต้านคอรัปชั่นแห่งชาติ”

นักศึกษา ม.อุบลฯ รวมพลังเดินต้านโกง เนื่องในวันต่อต้านคอรัปชั่นแห่งชาติ 6 กันยายน ของทุกปี เน้นย้ำประชาชนได้ตระหนักถึงข้อเสียของการคอรัปชั่น และแสดงพลังของนักศึกษาในการต่อต้านการโกง ให้หมดไปจากสังคมไทย หนุนนโยบายรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  โดยมีตัวแทนนักศึกษาจากทุกคณะ เข้าร่วมกว่า 300 คน  เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ชมรมคอรัป “ฉัน” ไม่ขอรับ ร่วมกับ องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา และสภานักศึกษา จัดกิจกรรม”เดินต้านโกง” เนื่องในวันต่อต้านคอรัปชั่นแห่งชาติ 6 กันยายน ของทุกปี เพื่อแสดงพลังของนักศึกษาในการต่อต้านการโกงให้หมดไปจากสังคมไทย โดยมี นายชัยยัณ  ยอดจักร์ นายกสโมสรนักศึกษา ม.อุบลฯ นำนักศึกษาเดินรณรงค์แสดงป้ายประชาสัมพันธ์ ตลอดเส้นทางการเดินรณรงค์จากคณะต่างๆมายังป้ายด้านหน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นอกจากนี้ยังมีเวทีการเสวนา เรื่อง การแก้ปัญหาทุจริตคอรัปชั่น ซึ่งมี นายชัยยัณ  ยอดจักร์ นายกสโมสรนักศึกษา  นายชุมเจษ แก้วพิกุล ประธานสภานักศึกษา นายภควัต ศรีไทย ตัวแทนเสวนาของชมรมฯ ซึ่งมี นายสุวิช สิงห์สีเป็นผู้ดำเนินรายการเสวนา ณ ร้านกาแฟ คอรัป “ฉัน” ไม่ขอรับ ม.อุบลฯ

ด้าน นางสาวศิริพรรษา โนนใหม่ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ประธานชมรมคอรัป ฉัน ไม่ขอรับ ม.อุบลฯ กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการต่อต้านคอรัปชั่น หวังเป็นส่วนหนึ่งรวมพลังสังคมที่ขับเคลื่อนให้“การคอรัปชันเป็นสิ่งที่สังคมไทยยอมรับไม่ได้ “ เพราะสังคม มีพลังมหาศาลสามารถเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นได้ ซึ่งที่ผ่านมา ชมรมมีผลงานที่หลากหลาย อาทิ นักศึกษาสมาชิกชมรมได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนไทย ไร้คอร์รัปชั่นYOUTH 2020 รุ่นที่ 6 ร่วมกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนต่อต้านคอรัปชั่น จัดกิจกรรมค่ายต้านโกง วิงมินิมาราธอนต้านโกง เป็นต้น ทั้งนี้ทุกกิจกรรมสอดคล้องนโยบายชมรมในการแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชั่น หรือ ว่านโยบาย 4 ป คือ ป ที่หนึ่งด้านการป้องปราม ป ที่สองด้านการปราบปราม ป ที่สามด้านการปลูกจิตสำนึก ประชาชนทุกคนต้องร่วมมือกันในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ ป. สุดท้าย ด้านการประชาสัมพันธ์ ให้รับรู้ รับทราบทั่วกัน

นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ของพลังนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการรวมพลังกันต้านโกง ซึ่งนำไปสู่การปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน สร้างสรรค์สังคมไทยให้น่าอยู่ อีกทั้งยังหนุนนโยบายรัฐบาล ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น อีกด้วย

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว