อุบลฯเตรียมจัดงาน มหกรรมพันธุกรรมพื้นบ้านครั้งยิ่งใหญ่

โครงการข้าวปลาอาหารอีสานมั่นยืน ประชุมเตรียมจัดงาน มหกรรมพันธุกรรมพื้นบ้าน เล็งพื้นที่ อ.ตระการพืชผล เป็นสถานที่จัดงาน เผยสังคมได้รับรู้ผลงาน และหวงแหนพันธุกรรมพื้นบ้าน

เมื่อวันที่ 4 มี.ค.58 ที่ไอศยารีสอร์ท อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โครงการข้าวปลาอาหารอีสานมั่นยืน ได้จัดประชุมเตรียมงานมหกรรมพันธุกรรมพื้นบ้านครั้งยิ่งใหญ่ของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งร่วมกับเครือข่ายเกษตรทางเลือกภาคอีสาน มูลนิธิสื่อสร้างสุข เครือข่ายอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นบ้าน จ.อุบลราชธานี การประชุมในครั้งนี้มีสมาชิกเครือข่ายเข้าร่วมประชุมอย่างคับคั่ง

นายนิยม เจริญ เครือข่าวอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นบ้านอ.นาเยีย เปิดเผยว่า การจัดงานดังกล่าวจะทำให้สังคมได้รับทราบถึงการทำงาน เป้าหมายการทำงาน โดยควรจะเชิญหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่นได้เข้าร่วมงาน และควรให้จัดในพื้นที่ของกลุ่มเครือข่าย นั่นคือ อ.ตระการพืชผล

นายคำพวง ทัดเทียม เกษตรกรอำเภอสำโรง เปิดเผยว่า การจัดงานดังกล่าวพื้นที่ของเครือข่ายควรมีความพร้อมของสาธารณูปโภค เพราะวันจัดงานจะมีเข้าร่วมงานจำนวนมาก ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเพราะจะทำให้ชาวบ้านใกล้เคียงได้รับทราบถึงการทำงาน และอาจจะได้ทำงานร่วมกันต่อไปในอนาคต

อย่างไรก็ตามการจัดงานในครั้งมุ่งเน้นเพื่อแสดงพันธุกรรมพื้นบ้าน ทั้งพืชและสัตว์ของจังหวัดอุบลราชธานี การแลกเปลี่ยน แบ่งปัน หรือเทคนิคความรู้ต่างๆในการอนุรักษ์ ปรับปรุง และขยายพันธุกรรมพื้นบ้าน ตลอดจนการเผยแพร่กิจกรรม ผลงาน ของเครือข่าย และเชื่อมโยงการทำงาน การขยายผลการทำงานกับเครือข่ายอื่นๆ ในพื้นที่ รวมถึงให้เยาวชนได้ตระหนักและหวงแหนในพันธุกรรมพื้นบ้าน เป็นการเชื่อมโยงวิถีชีวิต วิถีการผลิตการเกษตรยังยืนกับกลุ่มผู้บริโภค เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการทำงานให้กับเครือข่ายเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้งานดังกล่าวที่ประชุมกำหนดให้ใช้สถานที่ของโรงเรียนบ้านนาคำ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี และจะจัดให้มีขึ้นปลายเดือนเมษายนนี้ ความคืบหน้าทีมข่าวจะได้นำเสนอให้ทราบต่อไป