โยกวัฒนธรรมจังหวัดอุบลฯสลับโคราช

นายสมชาย เสียงหลาย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ตนได้ลงนามคำสั่ง กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ที่ 33/2555 เรื่องย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด จำนวน 11 ราย ดังนี้

1.นายธเนศ อดุลยกิจ วัฒนธรรมจังหวัดยะลา เป็น วัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี 2.นายวัชรินทร์ ดำรงกุล วัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี เป็นวัฒนธรรมจังหวัดยะลา 3. นางประนอม คลังทอง วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง เป็นวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี 4. นางอุทัย พัฒนพิชัย วัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี เป็น วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง 5.นายสมศักดิ์ ลิขสิทธิ์ วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร เป็นวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่อไปว่า 6.นางสายรุ้ง ธาดาจันทน์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็น วัฒนธรรมจังหวัดน่าน 7. นายสาโรช รัตนมาศ วัฒนธรรมจังหวัดน่าน เป็นวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์

8. นายอุทัย พลพวก วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี เป็น วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา 9.นางกรกมล เพชรล้อมทอง วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา เป็น วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

10.นายไพโรจน์ เพชรสังหาร วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ เป็นวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม และ 11.นายดำริห์ การควรคิด วัฒนธรรมจังหวัดตราด เป็น วัฒนธรรมจังหวัดระยอง

ข้อมูล : NNA

ภาพ Google