สื่อสร้างสุขชวนเครือข่ายเตรียมงานกินสบายใจปีที่ 3 พร้อมดันให้เกิดตลาดสีเขียว

สื่อสร้างสุขชวนเครือข่ายวางแผนการทำงานโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และความมั่นคงทางอาหาร เผยปีที่ 3 ผุดตลาดเขียวในอุบลฯ พร้อมจัดงานใหญ่ เทศกาลกินสบายใจ ห่างไกลโรค ปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรกจัดระหว่างวันที่ 13-15 ก.พ. 58 ที่ห้างซิตี้มอลล์สุนีย์

วันนี้ (14 ตุลาคม 2557) ที่ห้องประชุมพรพิรุณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี มูลนิธิสื่อสร้างสุขภายใต้โครงการสื่อเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงความมั่นคงทางอาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้การสนับสนุนของสสส. เชิญเครือข่ายภาครัฐ นักวิชาการ เกษตรกร สื่อมวลชน และผู้ประกอบการจำนวนกว่า 40 คน มาร่วมประชุมวางแผนการทำงานส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และความมั่นคงทางอาหารร่วมกัน ซึ่งโครงการดังกล่าวเรียกสั้นๆ ว่า “กินสบายใจ” ได้รับทุนสนับสนุนให้ดำเนินงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 

นางสาวคนึงนุช วงศ์เย็น ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่าโครงการ “กินสบายใจ” เป็นการทำงานเพื่อส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และความมั่นคงทางอาหาร ผ่านการสื่อสารรูปแบบต่างๆ เช่น รายการโทรทัศน์กินสบายใจ ที่เชื่อมระหว่างผู้ประกอบการ ผู้บริโภค และผู้ผลิต ให้รู้จัก พูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นตลอดจนการติดต่อซื้อขายสินค้าอินทรีย์ การสื่อสารเรื่องโทษและพิษภัยของยาฆ้าหญ้าผ่านงานอบรมผลิตสื่อหนังสั้นให้แก่เด็กเยาวชนในชุมชน การผลิตสื่อต่างๆ เช่น ป้าย งานแถลงข่าว ละคร เป็นต้น รวมทั้งงานรณรงค์ “เทศกาลกินสบายใจ ห่างไกลโรค” ที่จัดต่อเนื่องทุกปี มุ่งหวังเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรอินทรีย์และผู้บริโภคคนเมืองได้พบกัน และสื่อสารแนวคิดเกษตรอินทรีย์และเผยแพร่ผลการทำงานสู่สาธารณะ 

การทำงานในปีที่ 3 นี้ มีเป้าหมายนำไปสู่การเกิดตลาดเขียวหรือตลาดทางเลือกในจังหวัดอุบลราชธานี การติดตามหนุนเสริมให้เกิดการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดที่กำหนดให้อุบลราชธานีเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ การสร้างนวัตกรรมการสื่อสารรูปแบบใหม่ๆเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรมของคนในท้องถิ่น เรื่องการผลิตและบริโภคอาหารที่ปลอดภัย ส่วนการจัดงานรณงค์เทศกาลกินสบายใจ ห่างไกลโรค กำหนดจัด 2 ครั้งๆ ละ 3 วัน ครั้งแรกจัดวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2557 ครั้งที่สอง วันที่ 3-5 มิถุนายน 2557 ที่ห้างสรรพสินค้าซิตี้มอลล์สุนีย์

นายสุชัย เจริญมุขยนันท เลขาธิการมูลนิธิสื่อสร้างสุขกล่าวทิ้งท้ายว่า “การทำเกษตรอินทรีย์เป็นสิ่งที่ต้องใช้หัวใจทำ ไม่ใช่เรื่องง่าย มีคนทำน้อยและการผลิตที่เป็นอินทรีย์แท้ ๆ ก็ขึ้นกับหลายปัจจัยทำเป็นอุตสาหกรรมค่อนข้างยาก หากผู้อ่านวารสารข่าวหอการค้าท่านใดต้องการสนับสนุน น่าจะหาเกษตรกรที่ทำอินทรีย์ใกล้ ๆ บ้าน หรือถ้าไม่มีก็ไปหนุนเสริมเขาให้ทำและช่วยกันซื้อ แต่ละจุด แต่จุดรวมกันหลาย ๆ จุดก็เป็นอินทรีย์ใกล้บ้านที่เป็นไปได้ตามธรรมชาติของเกษตรอินทรีย์ ผู้ใดสนใจจะให้ทางมูลนิธิเป็นผู้ประสานงาน เพื่อให้กำลังใจเกษตรกรให้มาผลิตอาหารที่ไร้สารพิษ ก็ติดต่อมาได้ที่ มูลนิธิสื่อสร้างสุข 045242654 หรือ Fanpage : กินสบายใจ”