เตรียมเวทีอบรมทีวีดิจิตอลชุมชนเทศบาลตำบลธาตุ

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 นายสุชัย เจริญมุขยนันท เลขาธิการมูลนิธิสื่อสร้างสุข พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่เทศบาลตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ เพื่อเตรียมการอบรมเชิงปฎิบัติการทีวีดิจิตอลชุมชน

โดยครั้งนี้ได้รับการต้อนรับจากนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลธาตุ และผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้าน เป็นอย่างดี