รับน้องใหม่ ม.อุบล รุ่นพี่ชวนสวดมนต์-นั่งสมาธิ

อีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีสำหรับกิจกรรมรับน้องใหม่ของชาวมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด้วยการสวดมนต์ นั่งสมาธิ พร้อมกับนักศึกษาน้องใหม่ จำนวน 3,000 กว่าคน นำโดยชมรมพุทธฯ นำสวดบูชาพระรัตนตรัย และพร้อมใจกันนั่งสมาธิ

สำหรับบรรยากาศการรับน้องใหม่ด้วยการสวดมนต์นั่งสมาธิ มีตัวแทนจากคณะกรรมการชมรมพุทธฯ นำโดย “แพร” นางสาวสุภาพร จันทร์หอม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์ ได้นำน้องๆ นักศึกษาใหม่จำนวน 3,000 กว่าคน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย จากนั้นได้เล่าธรรมะเรื่องเทคนิคการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย รวมทั้งเรื่องความดีสากล แล้วนำนั่งสมาธิสั้นๆ 5-10 นาทีผลที่ได้รับ คือ น้องๆ นักศึกษาใหม่รู้สึกประทับใจการนั่งสมาธิ เพราะทำให้ผ่อนคลาย และสบายใจ หลังจากผ่านกิจกรรมรับน้องมาทั้งวัน

ขณะที่ รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดี ม.อุบล ได้กล่าวชื่นชมว่า “นี่คือคนรุ่นใหม่ ที่จะทำให้สังคมไทยดีขึ้น การปฏิวัติทุกเรื่อง เริ่มต้นจากภายในตัวเราเอง…การต่อสู้กับการกระทำที่ไม่ถูกต้อง ที่กลายเป็นความเคยชินมาช้านาน ต้องการกำลังใจและความอดทนอย่างมาก …ขอให้ยืนหยัดต่อไป ให้เชื่อในความถูกต้องและความดี…การไหว้พระสวดมนต์ ย่อมสูงส่งกว่าการตะโกนว๊ากน้อง หรือแกล้งให้น้องอาย หรือสั่งให้ทำในเรื่องผิดๆ อย่างแน่นอน”

 

ที่มา ข่าว ภาพ  : ASTV