กระทรวงพลังงานอุบลฯ เปิดเวทีรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วน ปั้นโมเดลรับมือผลจากการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ประเทศเวียดนาม เผยอุบลฯ-ศรีสะเกษรับผลกระทบเต็มๆ

วันที่ 7 สิงหาคม 2557 กระทรวงพลังงาน โดยกองศึกษาและประสานงานพลังงานนิวเคลียร์ ได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ต่อทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการจัดทำแผนโครงการ “ศึกษาและจัดทำแผนการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศเพื่อนบ้าน” ที่ห้องราชพฤกษ์ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี

โดยการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในครั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ในเรื่องผลกระทบ ในกรณีหากเกิดอุบัติเหตุจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของประเทศเพื่อบ้าน เกี่ยวกับการแพร่กระจายของรังสี อันตรายที่ได้รับจากรังสี และเพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชน การดูแลอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการด้านความปลอดภัย ตามหลักปฎิบัติมาตรฐานของ IAEA

ซึ่งผู้เข้าร่วมมาจากหลายภาคส่วน หลายหน่วยงาน มีชาวบ้านอ.สิรินธร  เข้าร่วมกว่า 60 คน

สืบเนื่องมาจากรัฐบาลเวียดนามจะสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั้งหมด 8 โรง โดยรัฐบาลเวียดนาม เริ่มก่อสร้าง “โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งแรก” ที่ “เมืองนินห์ถ่วน” ในช่วงต้นปี 2014 แล้ว 4 แห่ง

อีกทั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ทั้ง 4 โรง มีกำลังการผลิตโรงละ 1,000 เมกะวัตต์ รวม 4,000 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งแรก จะสร้างเสร็จและเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าได้ในปี 2020 หรือในอีก 7 ปีข้างหน้า ส่วนอีก 3 โรงที่เหลือจะทยอยเปิดปีละโรงจนถึงปี 2024

และที่น่าตกใจ คือ เมืองนินห์ถ่วน อยู่ห่างจาก จังหวัดอุบลราชธานี 800 กิโลเมตร และอยู่ห่างจาก จังหวัดศรีสะเกษ 900 กิโลเมตร นั่นหมายถึงผลที่จะตามมาจากการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของเวียดนาม

แน่นอนว่า อีก 7 ปี โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ที่คนไทยกลัวนักกลัวหนา ก็จะเปิดเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ถึง 8 โรง ห่างจากไทยแค่ 800–900 กิโลเมตร ลมพัดเดี๋ยวเดียว รังสีก็แผ่มาถึงไทยแล้ว จึงต้องมีมาตรการ และแผนรองรับผลที่จะตามมาจากการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของเวียดนามอย่างจริงจัง

เวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ จึงเป็นการเตรียมความพร้อมจัดทำแผนการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งส่งผลโดยตรงกับชาวจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อได้ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนแล้ว ทางโครงการก็จะนำไปร่างเป็นแผนรับมือ ซึ่งแผนนี้น่าจะทำเสร็จประมาณต้นเดือนกันยายน 57 นี้

 

ศิริวรรณ วงศ์ทวี : ข่าว ภาพ