ตรวจโกดังข้าวที่อุบลฯ พบขึ้นรากว่า 100 กระสอบ

อุบลราชธานี – คณะทำงานตรวจพบข้าวเป็นเชื้อรากว่าร้อยกระสอบ เก็บรักษาไม่ดี ถูกฝนตกใส่ เผยผลตรวจหลายวันที่ผ่านมาพบข้าวหายและปะปน

จังหวัดอุบลราชธานี คณะทำงานตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าว ซึ่งแบ่งเป็นสองชุด คือ ชุดที่ 43 และ ชุดที่ 44 ตรวจสอบข้าวในความดูแลขององค์การคลังสินค้า(อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร(อ.ต.ก.) รวม 41 โกดังใน 8 อำเภอ 3,568,122 กระสอบ หรือกว่า 3.5 แสนตัน เริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค. สามารถตรวจนับปริมาณข้าวไปได้ราว 30%

คณะทำงานชุดที่ 43 ซึ่งมีนายวิษณุ ปาณวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน พบโกดังในความดูแลของอ.ต.ก.มีการนำปลายข้าวมาวางกองรวมกับข้าวท่อนหอมมะลิฤดูกาลผลิตปี 2554/2555 จำนวน 14 กระสอบ ในโรงสีวิเชียรทรัพย์ อ.วารินชำราบ ส่วนที่เหลือตรวจนับข้าวได้ครบตามปกติ

ขณะที่ชุดทำงานชุดที่ 44 มีนายประสิทธิ์ สืบชนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน ตรวจพบข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของอ.ต.ก.หายไปจากโกดังโรงสีห้างหุ้นส่วนจำกัดพรเจริญทวีโชค อ.พิบูลมังสาหาร 688 กระสอบ หรือประมาณ 68,749 กิโลกรัม

นอกจากนี้ยังพบกระสอบข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ประจำฤดูปี 2555/2556 ซึ่งอยู่ในความดูแลของอคส. ในโกดังของบริษัท เอส.เค. กรีน อโกร โปรดักส์ จำกัด อ.เขมราฐ เป็นรา เพราะถูกน้ำฝนประมาณ 100 กระสอบ ส่วนที่เหลือตรวจนับได้ครบตามปกติ

 

ที่มาข่าว ภาพ : ASTV