สมาพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคยันข่าวระเบิดไม่กระทบท่องเที่ยวอีสาน คนยังจองเที่ยวตรึม

นายศักดา พิริยะกิจไพบูลย์ ประธานสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย และ ประธานสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวถึงมีบางประเทศแจ้งเตือนราษฎรให้ระวังการก่อการร้ายในเมืองใหญ่หลายแห่งของประเทศไทย ซึ่งมีจังหวัดอุบลราชธานีอยู่ด้วยว่า คำเตือนนี้ยังไม่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ สถานการณ์การท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงยังคงปกติ มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง และไม่มีการแจ้งยกเลิกโปรแกรมท่องเที่ยว ทั้งในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานี และ ในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ให้ความสนใจมาท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างมากขึ้น โดยเฉพาะการท่องเที่ยวริมสองฝั่งแม่น้ำโขง และ การเชื่อมต่อไปท่องเที่ยวยังประเทศลาว ประเทศเวียดนาม

” ขอเรียกร้องให้รัฐบาลและฝ่ายปกครองที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการหาสาเหตุ ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นให้เร็วที่สุด เพราะหากทิ้งไว้นานจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในหลายด้าน ต้องรีบทำความจริงให้กระจ่างขึ้นมา ” นายศักดากล่าว

ข้อมูล :  NNA

ภาพ Google , ข่าวสด