ชี้ปุ๋ยมูลไส้เดือน ทางรอดของเกษตรกร

เครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์จังหวัดอุบลฯ แห่อบรมการเลี้ยงไส้เดือน เผยปุ๋ยมูลไส้เดือนลดต้นทุนได้จริง

เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 57 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงการเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรด้านเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนจากขยะอินทรีย์ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกษตรผู้เข้าร่วมอบรมได้รู้จักการนำขยะอินทรีย์มาแปรสภาพให้เป็นปุ๋ย ซึ่งเป็นการลดต้นทุนได้เป็นอย่างดี  โดยมีนางนุจรี โลหะกุล เจ้าของฟาร์มดินไม้งาม จ.สมุทรปราการ เป็นวิทยากรให้ความรู้

นางนุจรี โลหะกุล เปิดเผยถึงการหันมาใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนเพราะ ในอดีตตนเองประสบปัญหาโรคและแมลงและต้นทุนการปลูกพืชที่สูง จึงค้นพบการเลี้ยงไส้เดือน เริ่มแรกได้เลี้ยงจากการมีไส้เดือน 10 ตัวในกะละมัง จากนั้นก็ขยายเป็น 10 กะละมัง และได้นำปุ๋ยมูลไส้เดือนไปแจกให้กับเพื่อนบ้านไปใช้ปรากฏว่าได้ผลดีมาก ทำให้พืชผักงามและแข็งแรง จึงมีแนวคิดที่จะสร้างรายได้จากปุ๋ยมูลไส้เดือน โดยการทำเป็นฟาร์มขนาดย่อมภายในบริเวณบ้าน จนเติบโตในปัจจุบัน นอกจากนี้นางนุจรี ยังให้ความเห็นว่า การเลี้ยงไส้เดือนแทบจะไม่ได้ลงทุน มีเพียงแรงงานก็พอ ซึ่งหากมีความขยันและชำนาญสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้เลี้ยงได้อย่างงาม

นายปิยทัศน์ ทัศน์นิยม ผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้เปิดเผยว่า ตนเองสนใจเลี้ยงไส้เดือนมาก และได้ทดลองเลี้ยงไปแล้วแต่ยังประสบปัญหาจึงต้องเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้เพิ่มเติม โดยตนเองเห็นว่า ปุ๋ยมูลไส้เดือนจะเป็นทางออกที่ดีสำหรับเกษตรกรที่ต้องการลดต้นทุน อีกทั้งเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมได้ดีอีกด้วย

สำหรับการอบรมครั้งนี้เป็นการให้ความรู้เรื่องไส้เดือน การผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนและน้ำหมักมูลไส้เดือนสำหรับการค้าและใช้ในครัวเรือน การประกอบกิจการฟาร์มไส้เดือน การสาธิตการเลี้ยงไส้เดือน การคัดแยกไส้เดือน การเตรียมพื้นที่การเลี้ยงและการดูแลไส้เดือน ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกรเป็นจำนวนมาก

 

โชคชัย ศิลารักษ์ มูลนิธิสื่อสร้างสุข : รายงาน