ร่วมเป็นเจ้าภาพและอนุโมทนาบุญในพิธีอุปสมบท นายคิด แก้วคำชาติ

เรียนเชิญ ญาติสนิท มิตรสหายทุกท่านมาร่วมเป็นเจ้าภาพและอนุโมทนาบุญในพิธีอุปสมบท

นายคิด แก้วคำชาติ

เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แด่ญาติพี่น้อง และบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ เหล่าเทพยดาบนฟ้าและผืนดิน เจ้ากรรมนายเวรและสรรพสัตว์ทั้งหลายที่มีกรรมเกี่ยวพันกันมาตั้งแต่อดีตชาติ จนถึงปัจจุบันชาติ

ตั้งกองบุญ ณ อาศรมสืบสาน ( ข้างดอนเจ้าปู่ ) บ้านผับแล้ง ต.สำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ ๑๘ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

กำหนดการ
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ( แรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๓ )
เวลา ๑๐.๐๐ น. พิธีปลงผมนาค
เวลา ๑๕.๐๐ น. พิธีสู่ขวัญนาค
เวลา ๑๖.๐๐ น. พิธีชักอนิจจา
เวลา ๑๗.๐๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๘.๐๐ น. เรียนเชิญรับประทานอาหาร(แบบพื้นบ้าน)ร่วมกัน
เวลา ๑๙.๐๐ น. ฟังเพลงย้อนยุคกับศิลปินชาวนา “วงลำนำอีสาน”
วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ( แรม ๑๒ ค่ำ เดือน ๓ )
เวลา ๐๖.๐๐ น. ทำบุญตักบาตร ถวายภัตราหารเช้าแด่พระสงฆ์
เวลา ๐๙.๐๐ น. แห่นาคไปอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดป่าหัวดอน อ.เขื่องใน
เวลา ๑๑.๐๐ น. เจ้าภาพ ถวายภัตราหารเพลแด่พระสงฆ์

จึงขอเรียนเชิญญาติสนิท มิตรสหายทุกท่านที่เคารพนับถือมาร่วมอนุโมทนาบุญ เพื่ออุทิศส่วนกุศลในครั้งนี้ด้วย หากกรรมใดที่ผู้อุปสมบทได้ล่วงเกินท่านไป ทั้งทางกาย วาจา ใจ ทั้งโดยเจตนาและมิเจตนา ขอได้โปรดอโหสิกรรมให้ผู้อุปสมบทด้วยเพื่อเป็นมหากุศลร่วมกัน

นายจเร – นางสมสี แก้วคำชาติ และครอบครัว เจ้าภาพ

เครือข่ายเยาวชนสืบสานภูมิปัญญา เจ้าภาพ

ญาติพี่น้อง มิตรสหายทุกท่าน เจ้าภาพ

* หมายเหตุ : เพื่อมหากุศลแห่งการหลุดพ้นบ่วงกรรมทางเจ้าภาพของดเว้นอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ใหญ่ และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด