อุบลราชธานีได้เปรียบเป็นจุดการค้าชายแดน 4 ประเทศไปมาสะดวก

รายการผู้ว่าพบประชาชน 10-05-57

สรุปประเด็นย่อดังนี้

– วาตภัยจากพายุฤดูร้อน 4 พค.2557
เทศบาลปทุม เสียหาย 28 หลัง
แจระแม 5 หลัง
วาริน ซุ้มประตู
สั่งให้ทุกอำเภอตรวจสอบและรายงาน
ถ้าเสียหายทั้งหลัง 33,000 บาท
เยียวยาเบื้องต้นหลังละ 2,000 บาท
– เฝ้าระวังมาเลเรีย ไข้เลือดออก
– อุบัติเหตุที่มากับงานประเพณี ปรามเรื่องการพนัน
– ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
– จังหวัดอุบลราชธานีได้เปรียบ ติดชายแดน 2 ประเทศ แต่จะเป็นจุดการค้าชายแดน 4 ประเทศได้
คือไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม เพราะเราสามารถเป้นทางเข้าเวียดนามผ่านสตึงแตร็ง รัตนคีรี ถึงยาไล ถึงโฮจีมินต์ได้เลย เส้นทางดีราบเรียบดีกว่าไปทางจำปาสัก สินค้าของเราก็เป้นความต้องการของประเทศเพื่อนบ้าน