เซ็นทรัลพลาซาอุบลฯ จัดงาน โฮมบุญวิสาขบูชา 13 พค.นี้

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN) ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล และ พลาซ่า  ขอเชิญชวนพุทธสากนิกชนทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง พระสงฆ์ พร้อมรับฟังปฐกถาธรรม  เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา 3 เหตุการณ์ คือ วันคล้ายวันประสูติ, ตรัสรู้ และปรินิพพาน แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป ในเทศกาลงานโฮมบุญวิสาขบูชา

วันอังคารที่ 13 พฤษภาคม 2557 เวลา 7.09-09.00 น. บริเวณลานร้อยพันธุ์บัว ลานหน้าศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี