ศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณะประโยชน์ (ศปส.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครบุคลากรหลายตำแหน่ง หมดเขต 15 พฤษภาคมนี้

ศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณะประโยชน์ (ศปส.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรหลายตำแหน่ง หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 พฤษภาคมนี้

ท่านสามารถดูรายละเอียดตำแหน่งงาน และคุณสมบัติเบื้องต้นของแต่ละตำแหน่งได้ในเอกสารที่แนบมา 

KKU CSNM Recruitment 1May14_Final