ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย สพม.29 วันที่ 27-04-57

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย สพม.29 ภาษาไทย 27-04-57

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย สพม.29 คณิตศาสตร์ 27-04-57

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย สพม.29 วิทยาศาสตร์ 27-04-57

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย สพม.29 อังกฤษ 27-04-57

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย สพม.29 สังคมศึกษา 27-04-57

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย สพม.29 เคมี 27-04-57

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย สพม.29 ชีววิทยา 27-04-57

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย สพม.29 พลศึกษา 27-04-57

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย สพม.29 นาฏศิลป์ 27-04-57

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย สพม.29 ภาษาจีน 27-04-57

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย สพม.29 ภาษาญี่ปุ่น 27-04-57